Odhajajoči direktor UVK Jani Soršak poskuša po pisanju časnika še pred odhodom, kot vse kaže, na področju telekomunikacij opraviti z nekaterimi nedokončanimi zadevami, tudi z ustavitvijo nekaterih postopkov. Če so njegovemu predhodniku Andreju Plahutniku očitali, da se telekomunikacijskih kršitev konkurenčnega prava, predvsem cenovnega stiskanja pri ponujanju širokopasovnega dostopa, ni loteval, je Soršak na tem področju začel veliko zadev, vendar nobene dokončal.

Dve zadevi, ki ju je podedoval od Plahutnika, je dokončal, a sta padli na sodiščih. UVK je takoj po novem letu izdal sklep, s katerim je ustavil postopek, ki ga je začel leta 1999 zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja, ki naj bi jo zagrešil Telekom Slovenije. Zadeva se je nanašala na Telekomovo zavračanje, da bi telefonske številke iz skupine 0880 omogočil alternativnim operaterjem, tako kot jih je hčerinskemu Siolu.

Šlo je za eno od dveh delnih odločb iz iste prijave - drugo, glede vključitve plošč CD-ROM v pakete ISDN, so potrdile vse sodne instance -, s katerima je UVK ugotovil, da je Telekom zlorabil prevladujoči položaj na trgu. Vendar je Telekom vložil tožbo in na upravnem sodišču mu je pred dobrim letom uspelo doseči vrnitev zadeve v ponovno odločanje, za kar pa se v UVK niso odločili. Postopek so raje ustavili, češ da bi bilo ponovno ugotavljanje dejanskega stanja precej zahtevno in nesorazmerno učinku, ki bi ga nova odločba dosegla na upoštevnem trgu.

Kot je pojasnil Soršak, je zadeva zastarala, domnevno oškodovano podjetje ABM pa ni vložilo odškodninske tožbe. "Zato se je bolje osredotočiti na novejše telekomunikacijske zadeve," je še poudaril.

UVK ima sicer po ustavitvi tega postopka nerešenih še šest drugih na področju telekomunikacij, vsi so povezani z domnevnimi Telekomovimi (in Mobitelovimi) zlorabami prevladujočega položaja. Razen enega (paketna prodaja ADSL in ISDN) je urad vse začel v času Soršakovega direktorovanja, vendar nobenega od njih še ni zaključil.

Najbliže končni odločbi je po neuradnih informacijah postopek v zvezi z Mobitelovim naročniškim paketom Džabest, ki ga je sprožil Tušmobil in v katerega se je vmešala tudi Evropska komisija. V dveh postopkih na pobudo podjetja Amis, enem po prijavi Tuštelekoma in enem zaradi podjetja Akton, ni UVK izdal niti povzetka relevantnih dejstev, še piše Delo.

Urad je pod Soršakom na sodiščih izgubil dve zadevi, poleg že ustavljene s telefonskimi številkami 0880 še zadevo ADSL/ISDN. O tej po naših informacijah v uradu še razmišljajo, ali bi tvegali ponovno odločanje. Tudi ta zadeva je namreč že zastarala in bi bila odločitev UVK koristna predvsem kot vzpostavljanje sodne prakse. Po drugi strani so sodišča (v dveh primerih morata odločiti še višje oziroma vrhovno sodišče) potrdila tri odločbe iz časa Soršakovega predhodnika Plahutnika: o telefonskih številkah 97xx, o paketih ISDN in o omrežju ATM/ADSL.