Kolenc je od predsednika sveta zavoda Radivoja Nardina zahteval, naj preveri, ali navedbe glede posojila, ki so se pojavile v medijih, držijo. Informacijo je potrdil tudi Nardin, ki je razložil, da je bil dopoldne v zdravstvenem domu in zahteval vpogled v vso dokumentacijo, vendar mu tega niso omogočili, saj vršilke dolžnosti direktorice v zdravstvenem domu ni bilo, nihče drug pa za to ni bil pooblaščen. Nardin je zato zahtevo podal tudi pisno in pričakuje, da jo bo dobil še pred redno sejo sveta zavoda, ki je sklicana za 12. januar.

Predsednik sveta zavoda je tudi že zahteval razširitev dnevnega reda seje, da bi lahko razpravljali tudi o sumu zlorabe položaja oz. nepravilnega dajanja posojil. Na sejo so povabili pravnico in notranjo revizorko, vabila pa nameravajo nasloviti še na predsednika sveta nadzornega odbora občine Izola ter predstojnika urada za družbene dejavnosti. Le na podlagi pridobljene dokumentacije pa bodo lahko sprejemali odločitve, ki so v skladu z njihovimi pooblastili, je poudaril Nardin. "Če se izkaže to za resnično, je zelo huda zadeva," je dejal in pojasnil, da v tem primeru pričakuje tudi ukrepanje občine.

Z občine pa so medtem že sporočili, da je o dogajanju obveščen tudi občinski nadzorni odbor, predsednik Darko Filiput je problematiko tudi že uvrstil na dnevni red redne seje, ki bo naslednji ponedeljek. Tudi na občini kot ustanoviteljici zavoda sicer v primeru, da se bodo navedbe izkazale za resnične, napovedujejo zahtevo po prevzemu odgovornosti za nepravilnosti.

Primer tudi na komisiji za preprečevanje korupcije

Na komisiji za preprečevanje korupcije so za STA potrdili, da so v zvezi z omenjeno zadevo v teh dneh prejeli prijavo, zato je zadeva še v prvi fazi. V tej komisija preverja navedbe iz prijave in se odloča o naslednjih korakih.

Zaradi navedb v medijih so se ostro odzvali v Oljki - stranki slovenske Istre, kjer zahtevajo odstop Gordane Živčec Kalan, in sicer na izredni seji občinskega sveta, ki bi jo po njihovem mnenju župan moral sklicati čim prej.

Spomnimo, Zdravstveni dom Izola, ki ga kot vršilka dolžnosti vodi Gordana Živčec Kalan, je septembra lani posodil 150.000 evrov ljubljanskemu gradbenemu podjetju Mabra Inženiring, ki gradi novo domovanje za zdravniško zbornico.