Vovkovi zdaj živijo tik ob letališki stezi, letališče ima začasno uporabno dovoljenje, če želi stalnega, tam Vovkove hiše ne more biti več. Gradnjo je tako treba končati do junija letos. Občina se je dolga leta pogajala z družino, kje in kakšno hišo jim bodo zgradili. Država je za rekonstrukcijo letališke steze in preselitev Vovkovih občini namenila 2,4 milijona evrov. Dva milijona so porabili za novo letališko stezo, 165 tisočakov za zemljišče in dokumentacijo ter nadzor gradnje, 56 so jih podjetju A-git že plačali.

"Za gradnjo nadomestnih objektov bomo letos namenili še 293.000 evrov. Dodati pa bo treba še stroške projekta izvedenih del in dokumentacije za tehnični pregled za uporabno dovoljenje, projekt rušitve obstoječih objektov in njihovo rušitev ter stroške preselitve. Ostanka Darsovega denarja tako ne bo. Če bi prišteli še stroške nakupa potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije letališča, pa je znesek 2,4 milijona evrov že prekoračen," je izračunala vodja kabineta župana Radovljice Manca Šetina Miklič.

Vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave Nana Jauk je razložila, da je podjetje A-git 2000 sprva zahtevalo dodatnih 240 tisočakov, nato pa zahtevek znižalo na 140.000 evrov. Skupaj bi torej nova Vovkova hiša občino stala kar pol milijona evrov. "Teh stroškov nadzornik gradnje ni potrdil, zato občina na sklenitev aneksa ni pristala. Zatem je A-git 2000 gradnjo brez pravne podlage ustavil," je razložila Jaukova. Sporazum z Vovkovimi je bil res sklenjen kasneje kot gradbena pogodba z A-gitom. V njem so bila dogovorjena nekatera dodatna dela ter boljša kakovost vgrajenih materialov. Na občini trdijo, da so ta dodatna dela vredna 20 tisočakov, v A-gitu pa, da so vredna 140.000 evrov. "Glede na sedanje tržne cene smo na občini prepričani, da bi bila lahko vsa dodatna dela opravljena v okviru sklenjene pogodbe. To je tudi izhodišče razgovorov, ki jih občina vodi z izvajalcem," je še dodala Nana Jauk.

Direktor podjetja A-git 2000 Drago Gajić se s tako razlago nikakor ne strinja in pravi, da bo o nadaljevanju gradnje, če ne bo šlo drugače, odločalo sodišče. "Mi lahko takoj nadaljujemo z deli, ki so bila predvidena v pogodbi. Vedno nove zahteve Vovkovih in občine pa za tak denar ne moremo uresničiti, sicer bi delali z izgubo. Prav tako občina ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti. Do zdaj so nam plačali okoli manj kot sto tisočakov, glede na že opravljeno, bi morali dvakrat toliko. Če se dogovorimo, bi dela do 15. maja zlahka končali," je dejal Drago Gajić.