Izbor Janka Štoka v upravnem odboru je bil precejšnje presenečenje. Čeprav mu vsi priznavajo, da svoje delo direktorja za finance opravlja dobro, so si ga le redki lahko predstavljali na čelu zdravstvene blagajne. Po izboru so zakrožile različne teorije, kateri lobiji so si ga želeli na enem najpomembnejših stolčkov v državi. Po neuradnih informacijah je bil cilj predvsem, da ne bi blagajne še štiri leta vodil Samo Fakin, pri tem pa so se našli posamezniki tako zunaj kot znotraj ZZZS. Ne glede na ozadja zbuja skrb princip, po katerem so izbirali kandidata, ki bo skrbel za 2,4 milijarde evrov. Namesto razmisleka, ali lahko njihov kandidat dobi zadostno podporo skupščine ZZZS, so se vsi očitno še najbolj ukvarjali s tem, kako zaupnost postopka prignati do smešnih razsežnosti. V skladu s sedanjo interpretacijo se bo lahko nekoč zgodilo, da bo kandidat za prvega moža zdravstvene blagajne javnosti predstavljen šele, ko bo ustoličen, njegov program pa bo treba varovati, kot da bi šlo za pacientovo diagnozo.

Burno je bilo tudi ob Fakinovem imenovanju pred štirimi leti, ki so mu posebno ostro nasprotovali v zdravniških organizacijah. Pred glasovanjem v državnem zboru so Fakinu očitali nestrpen odnos do zdravništva, ki bi lahko otežil reševanje odprtih vprašanj med zdravstveno blagajno in izvajalci. Trenje med zdravstveno blagajno, ki denar deli, ter bolnišnicami, zdravstvenimi domovi in koncesionarji, ki ga prejemajo, je naravno. Ravno tako bi nas lahko kvečjemu skrbelo, če med človekom na čelu zdravstvene blagajne in zaposlenimi v zdravstvu, ki legitimno pričakujejo čim višje dohodke ob čim manj natrpanem delavniku, ne bi prihajalo do občasnih konfliktov. Navsezadnje so plače zaposlenih v isti malhi kot denar za obravnavo bolnikov.

Pomembno je tudi, da prvega moža ZZZS upošteva politika. Ker je takratna vlada ob pogajanjih o novem plačnem sistemu odmahnila z roko ob opozorilih zdravstvene blagajne, da tako velik dvig plač ni mogoč brez negativnih posledic, sta zdravstvu že prva dva koraka dviga v kombinaciji s krizo prinesla hude krče. Čeprav ob koncu leta kaže nekoliko bolj spodbudno kot v začetku, je leto 2010 minilo v znamenju varčevanja, zatiskanje pasu pa se obeta tudi v letu 2011.

Kdo lahko suvereno vodi zdravstveno blagajno? Ljudi, ki imajo za to dovolj široko znanje, izkušnje in ambicije, hkrati pa jih številni interesi v zdravstvu ne bodo mogli pohrustati za malico, je malo. Glede na neresen odnos do denarja za zdravstvo, ki se je pokazal tokrat, se je bati, da bodo te lastnosti kvečjemu ovira za izvolitev.

Moralnega mačka si po skupščini ZZZS zaslužijo prav vsi vpleteni. Po neokusnem predprazničnem razgrajanju je nujno, da pravega poiščejo s trezno glavo.