Med priimki v Sloveniji je priimek Grm skupaj s priimki Klemenc, Leskovšek, Mali, Oman, Tomić, Topolovec na 304.-310. mestu za priimkoma Fabjan in Kraševec na 302.-303. in pred priimkom Pečar na 311. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. januarja 2010 s priimkom Grm podpisovalo 727 (1971: 658; 1997: 689) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v osrednjeslovenski 276 ali 38 odstotkov, v jugovzhodni Sloveniji 151 ali 20,8 odstotka, v savinjski regiji 130 ali 17,9 odstotka, v gorenjski 70 ali 9,6 odstotka, v podravski 36 ali 5 odstotkov itd.

Priimek Grm je tudi sestavina dvojnih priimkov. Konec leta 1997 je bilo takih priimkov skupaj 10, in sicer 6 s priimkom Grm na prvem in 4 na drugem mestu, na primer Grm Hribar, Grm Košir, Grm Urbančič ter Dragman Grm, Pevec Grm.

Pisna različica priimka Grm je priimek Germ. Tako se je podpisovalo 237 oseb, ki so bile večinoma v podravski (80), savinjski (61) in osrednjeslovenski (39) regiji.

Priimek Grm z različico Germ izhaja prek vzdevka iz občnega poimenovanja grm "nižja lesnata rastlina, ki se že pri tleh močno razrašča". Iz vzdevka ali priimka Grm, Germ so s priponskimi obrazili -ec, -ek, -ič, -uša tvorjeni sorodni priimki Grmec, Grmek (2010: 505), Germek (102), Grmič (71), Germič (28), Grmuša (11). Njihov prvotni pomen je bil "sin Grma". Priimku Grm ustrezni nemški priimek je Busch z različico Pusch, ki sta izpričana v 13. in 14. stoletju.

Po poimenovanju grm so glede na prvotno značilno poraščenost z grmjem ali grmovjem poimenovane tudi naselbine Grm. Po Atlasu Slovenije so pri nas tri naselja in mestni predel ter pet zaselkov Grm, naselje Grm pri Podzemlju, zaselki Grmek, Grmi (2x), Grmič, Grmki, Grmovje, Grmovnik, Grmovšek (3x), Grmovškov dom in naselje Grmovlje.

Iz naselbinskih imen Grm je prek pridevniškega *grmski (prebivalec) s priponskim obrazilom -jak tvorjen priimek Grmšek (114) z različico Germšek (35), prek pridevniškega *grmovski (prebivalec) pa z istim obrazilom priimek Grmovšek (197) z različicama Germovšek (147) in Germošek. Iz pridevniškega *grmovski (prebivalec) sta nastala tudi priimka Grmovski in Germovski, a sta zelo redka. Vsi so prvotno pomenili "prebivalec Grma ali prišlek iz njega". Enaki prvotni pomen je imel tudi priimek Grmovnik z različico Germovnik (22). Ta je tvorjen s priponskim obrazilom -ik iz pridevniške zveze *grmovni (prebivalec).