Tako so sklenili na podlagi ne katerih novih okoliščin v tej zadevi. Na preobrat je verjetno vplivala tudi izjava kinologinje Alenke Černe (predsednica posebne strokovne komisije, ki je ocenila, da se bulmastifa Atlas in Joy pod določenimi pogoji lahko vrneta k lastniku) za TV Slovenija, češ da ima občutek, da so jo v tej zadevi zlorabili. Povedala je tudi, da naj bi Sonja Bukovec, nekdanja desna roka ministra Po gačnika, od pravnice na kmetijskem ministrstvu (MKGP) Tanje Hofman zahtevala, da pse vrne Saši Baričeviču, sicer bo ob službo.

Je pa zanimivo, da se je Černetovi jezik razvezal šele po tistem, ko je poleg kolega Rotnerja in Bariče vičevega odvetnika Mira Senice edina ostala na muhi tožilcev v aferi bulmastifi. Lani, 12. avgusta, je namreč v odzivu na poročanje Dnevnika Černetova med drugim zapisala: »S polno zavestjo lahko trdim, da nisem bila deležna ni kakršnih političnih in podobnih pritiskov, da sem bila do imenovanja v komisijo o zadevi ob veščena zgolj prek medijev.«

Nekaj mesecev kasneje (5. marca 2010) je Alenka Černe (prav tako v Dnevniku) še zapisala: »Z vso materialno in pravno odgovornostjo trdim, da na moje delo v komisiji ni vplival nihče. Odločitve, ki sem jih sprejela, so popolnoma suverene in strokovno utemeljene.« Tudi na MKGP so ves čas zatrjevali, da so postopek vračanja psov izpeljali pravno korektno, vladna služba za zakonodajo pa je ugotovila nasprotno: da bi ministrstvo v tem primeru moralo odločiti drugače, kot je. Zanimivo je tudi to, da na MKGP uradno nihče ni zagrešil nobene napake, a Roman Pečkaj kljub temu že več mesecev ni več šef pravne službe.

O zavrženju kazenskih ovadb v zadevi bulmastifi na okrožnem dr žavnem tožilstvu v Ljubljani so na predlog poslanske skupine SLS včeraj nameravali razpravljati tudi člani parlamentarnega odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, a so razpravo preložili na eno od prihodnjih sej. Razlog je bilo sporočilo tožilcev, da jih na sejo ne bo, ker so zadevo bulmastifi ponovno odprli, potem ko so bila »v oddaji Pogledi Slovenije na TV Slovenija predstavljena nova, drugačna dejstva, kot so bila tista, s katerimi je bilo tožilstvo seznanjeno po izvedenem dokaznem predkazenskem postopku«.