evrov je bilo leta 2009 v Sloveniji namenjenih za področje reševanja problematike prepovedanih drog.

19,6leta je povprečna starost, pri kateri so osebe, vključene v programe zdravljenja, prvič poskusile drogo.

0odstotkov uporabnikov prepovedanih drog, ki so jih testirali, se je leta 2009 okužilo z virusom HIV.

3 četrtine vseh smrti zaradi drog povzroči heroin.

Vir: Inštitut za varovanje zdravja, poročilo 2009