Projekt Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje pomeni začetek vzpostavljanja infrastrukture slovenščine kot drugega jezika za otroke, učence in dijake migrante, ki se vključujejo v slovenski osnovnošolski in srednješolski sistem vzgoje in izobraževanja, obenem pa tudi možnost učenja slovenščine za njihove starše, je na novinarski konferenci poudarila vodja projekta Mihaela Knez.

Namen projekta, kot novega modela pouka slovenščine, je tako omogočiti otrokom in staršem migrantom boljše jezikovno in socialno vključevanje v slovensko družbo. Glavni cilji projekta so bili priprava strokovnih podlag učnih načrtov za učenje slovenščine kot drugega jezika na začetni stopnji in priprava učnih gradiv za poučevanje slovenščine. Pomemben dosežek projekta pa je tudi oblikovanje pilotnega tečaja slovenščine, ki naj bi se ga učenci udeležili pred vstopom v šolo.

V okviru projekta so od avgusta lani izvedli pet takih tečajev v Ljubljani in Kranju, kjer so se otroci in odrasli hkrati v strnjeni obliki v majhnih skupinah, nekaj ur na dan, vsak dan učili slovenščine, je še dejala. Doslej se je tečajev udeležilo 220 otrok migrantov.

Ob zaključku tečajev so otroci in starši v kratki anketi poudarili, da so se v kratke času veliko naučili, pohvalili so učitelje, način poučevanja in sproščeno vzdušje, v katerem je potekalo učenje, ter izpostavili dejstvo, da odhajajo s tečaja samozavestnejši in zelo motivirani za nadaljnje učenje, je menil predstojnik centra Marko Stabej.

V okviru projekta, ki ga delno financira EU iz Evropskega socialnega sklada ter šolsko ministrstvo, je nastalo tudi gradivo Slika jezika kot didaktični pripomoček v obliki kartic, ki omogoča učenje besedišča in jezikovnih vzorcev pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika. Domiselne narisane barvne ilustracije (obsega 1882 besednih in slikovnih kartic) na karticah so po mnenju sogovornikov primerne za učeče se različnih starosti.

Projekt uspešno vključevanje otrok migrantov in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Projekt se zaključuje s koncem leta, na Centru za slovenščino pa so izrazili upanje, da se bo projekt s to tematiko nadaljeval tudi v prihodnje.

Na konferenci so dopoldne predstavili problematiko otrok migrantov, popoldanski del pa je namenjen predstavitvi konkretnih rezultatov projekta.