O ostalih članih nove uprave nadzorniki včeraj niso razpravljali, ampak naj bi to storili v prihodnjih mesecih. Zaradi predčasnega sporazumnega zaključka mandata se je Janez Bohorič odrekel pravici do odpravnine, ali bosta to storila tudi preostala dva člana uprave - Vinko Perčič in Emil Vizovišek - pa še ni znano. Kot smo razkrili, članom uprave Save poleg odpravnine ob upokojitvi v višini dvanajstih plač pripada tudi odpravnina v isti višini ob predčasni razrešitvi. 

Bohorič bo nekaj časa ostal svetovalec novemu predsedniku uprave, so sporočili iz Save in dodali, da se kadrovski postopki glede sestave nove uprave nadaljujejo. Možno je, da bi Narat v Savo prišel že pred marcem, in sicer mu bo nadzorni svet zelo verjetno podelil funkcijo prokurista ali svetovalca uprave, vendar dokončni dogovor še ni sklenjen.

Novo upravo poleg težkega finančnega položaja čaka tudi nestabilna lastniška struktura. Lastniki, ki imajo več kot 50 odstotkov delnic, so namreč nedavno podpisali prodajni sporazum, o čemer sta bila včeraj uradno seznanjena tudi uprava in nadzorni svet Save.

O zaključkih včerajšnje maratonske seje nadzornega sveta bodo javnost obvestili šele danes. Toda kot smo izvedeli, nadzorniki niso potrdili poslovnega načrta za leto 2011, ampak so zahtevali njegove dopolnitve. Prav tako bodo nadzorniki v kratkem, predvidoma že prihodnji teden, ponovno razpravljali o prodaji Abanke Vipe. Sava kot njena 23-odstotna lastnica je na čelu skupine prodajalcev Abanke, medtem ko se blok državnih lastnikov, ki ga vodi Zavarovalnica Triglav, pripravlja na prevzem banke. Nadzorniki Save, ki so bili z vsebino pogodbe o skupni prodaji Abanke seznanjeni šele včeraj, so imeli po naših informacijah precej pripomb, zlasti jih je zanimala cena in kako se izogniti visokim pogodbenih kaznim v primeru, da bi Sava odstopila od prodaje. Rok veljavnosti sedanjega sporazuma se izteče konec decembra, ko naj bi konzorcij podpisal pogodbo s finančnim svetovalcem, vendar uprava Save za zdaj še nima soglasja nadzornikov za nadaljevanje postopka prodaje Abanke.

Vprašanja so se pojavljala tudi glede Savine naložbe v NFD Holdingu (ki je sočasno tudi lastnik Save). Če bo namreč revizor vztrajal, da morajo delnice NFD Holdinga letos vrednotiti po tržni vrednosti, bo to še poglobilo že tako visoko izgubo Save.