Ob Peterletu so na vprašanje, ali smo se zato borili, odgovarjali Spomenka Hribar, Dragan Petrovec, Peter Stanković, Jože P. Damijan in voditeljica, novinarka Ranka Ivelja. Hribarjeva se je Demosovega zatona spomnila tudi po naraščajoči moči desnice, k "zaustavljanu" katere je sama pozvala, Petrovec pa je opozoril na izvirni greh, ki ga je država storila z izbrisom, ki je simbolni začetek vseh kasnejših zlorab tistih, ki imajo oblast in moč, nad tistimi, ki so pod njimi. Predstavnika "mlajše generacije" Stanković in Damijan sta pozvala k iskrenejši samorefleksiji, priznanju napak in k prevetritvi mitov iz osamosvojitvene preteklosti, vsi pa so se zavzeli za usmerjanje države v prihodnost.