"Za vse, ki zlorabljajo krvni doping, bi morala veljati štiriletna prepoved nastopanja," je dejal McQuaid in dodal, da bo takšen predlog kmalu predstavil vsem nacionalnim panožnim zvezam, ki se bodo morale s predlogom strinjati: "Moj predlog bo sprejet le, če bom imel soglasje zvez. Če bomo imeli preveč pritožb na mednarodno arbitražo v Lozani (Cas), predlog ne bo šel skozi."

Po mnenju McQuaida bi bilo treba razlikovati med "lažjim" in "težjim" dopingom; za resnejše prekrške, kot je zloraba Epa, bi bila po njegovem štiriletna prepoved nastopanja ustrezna, za manjše prekrške, kot je po njegovem pomoč z zdravilom proti astmi ventolinom, pa bi kolesarjem lahko omilili kazni na šest do devet mesecev suspenza.