Prejel jo je prevajalec, raziskovalec in publicist Erwin Koestler (1964), ki živi in dela na Dunaju. Njegov je prispevek pri posredovanju slovenske literature nemškemu govornemu območju: opus Ivana Cankarja (zanj je dobil tudi avstrijsko državno nagrado za literarne prevajalce), kratka proza Prežihovega Voranca, komentirane izdaje Integralov Srečka Kosovela ter prozno delo Slavka Gruma.