Pod njegovim mentorstvom so v zadnjih dveh letih izvedle vrsto odmevnih programov iz obdobja romantike in 20. stoletja, zdaj pa je izšla še plošča z naslovom Jagodni izbor za ženski zbor, ki jo bodo uradno predstavili na nedeljskem koncertu v Kamniku. Pevke so se našle že kot študentke oziroma nekdanje pevke APZ Tone Tomšič, ko ga je vodil še Stojan Kuret.

"ČarniCe smo se že na samem začetku odločile za drugačen način dela - projektno z različnimi dirigenti, in torej ne s stalnim umetniškim vodjem. Želele smo, da vsakokratni projekt dobi osebno noto enega od slovenskih dirigentov: najprej s samim izborom programa, nato pa tudi z izvedbo. Zanimalo nas je, kako lahko enaka zasedba pokaže različne obraze pod različnim umetniškim vodstvom. Ideja se je izkazala za zelo plodno, saj je tak način dela obogatil naše zborovske izkušnje - tako se srečujemo z različnimi pogledi na glasbo in z različnimi zvrstmi -, pritegnil pa je tudi veliko zanimanje poslušalcev. V programskem smislu je bilo doslej gotovo najtehtnejše sodelovanje z maestrom Stojanom Kuretom, našim dolgoletnim "zborovskim učiteljem" še iz apezejevskih let," pravi članica ČarniC Barbara Dovč.

Po njenih besedah je posebne zasluge k zboru zdaj doprinesel tudi Sebastjan Vrhovnik - kot odličen dirigent in pevec. Povečala se je zasedba in njen zvok - ta je postal polnejši, zrelejši, bolj ženstven, kar je zelo ustrezalo tudi prevladujočemu programu, torej skladbam iz obdobja romantike. Skupaj z njim so se tudi opogumile, da so prvič stopile na tekmovalni oder, kar se je seveda izkazalo za več kot pravilno.

Sodelovanje torej zaključujejo s skupno zgoščenko Jagodni izbor za ženski zbor in nedeljskim koncertom. Za glasbeno podlago na cedeju so poskrbeli organist Tilen Bajec, pianist Primož Bratina in harfistka Maria Gamboz, sicer pa so snemali v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Preski, v studiu 26 Radia Slovenija, na 30. Kogojevih dnevih v cerkvi sv. Marije Vnebovzete v Kanalu ob Soči ter v Unionski dvorani v Mariboru v okviru tekmovanja Naša pesem. Zgoščenko je oblikovala Ursula Lavrenčič, izdali pa so jo pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija. To je sicer že četrta samostojna plošča ČarniC; najprej so posnele odličen izbor koralnega napeva Ego sum resurrectio et vita, sledil je Kogojev opus otroških in mladinskih zborov V kraljestvu palčkov, nato pa še plošča So ptičice še snivale s priredbami slovenskih ljudskih pesmi skladatelja Ambroža Čopija.

Letošnjo jesen so ČarniCe začele pripravljati že nov program, in sicer z ugledno dirigentko Martino Batič. "Prevzela nas je s svojim primorskim temperamentom, prodornostjo in veliko nadarjenostjo. Izbrala je program stilno zelo raznovrstnih domačih in tujih skladb iz različnih obdobij. Zajema tako sakralna kot nesakralna dela skladateljev iz vse Evrope, del programa pa predstavljajo priredbe slovenskih ljudskih pesmi. Tak program res lahko pokaže vse naše zmožnosti," se že veseli Barbara Dovč v imenu vseh pevk.