"Zavedamo se pomena pokojninskih sistemov znotraj sistema socialne varnosti in socialne države na sploh," je poudarila državna sekretarka ob robu zasedanja ministrov Evropske unije, pristojnih za zaposlovanje in socialne zadeve.

Ministri so danes sprejeli številne sklepe, v katerih so med drugim poudarili potrebo po aktivnem staranju. Evropska unija bo predvidoma leto 2012 celo razglasila za leto aktivnega staranja.

"Če ne bomo zagotovili, da se starejši upokojijo pozneje in da dvignemo njihovo stopnjo aktivnosti, ne bomo mogli doseči stopnje zaposlenosti 75 odstotkov, kar je cilj strategije Evropa 2020," je še poudarila državna sekretarka in opozorila, da je visoka stopnja zaposlenosti tudi ključen pogoj za ohranitev evropskih socialnih modelov.

Evropska komisija je julija zagnala javno razpravo o reformi pokojninskih sistemov v Evropi, v kateri se je zavzela za daljšo delovno dobo, saj to po njenem mnenju zahteva staranje evropskega prebivalstva. V nasprotnem primeru obstaja grožnja socialni varnosti starejših in vzdržnosti javnih financ.

Tudi komisija je ob zagonu razprave opozorila na enega od petih osrednjih ciljev nove strategije za gospodarsko rast in delovna mesta Evrope 2020: da EU do leta 2020 doseže 75-odstotno zaposlenost oseb, starih od 20 do 64 let. Uresničitev tega cilja po mnenju komisije zahteva bistveno večjo zaposlenost oseb, starih od 55 do 65 let.

Za pokojninske ureditve so sicer pristojne države članice, tako da Evropska komisija ne more predlagati evropske ureditve, temveč lahko samo priporoči smernice pokojninskih reform.