"Mednarodni dan invalidov je priložnost, da se invalidi in celotna družba spomnijo, da želijo invalidi doseči boljše razumevanje invalidnosti v družbi, uveljaviti svoje pravice in se vključevati v politično, socialno, gospodarsko in kulturno življenje v okolju, v katerem živijo in delajo," so v poslanici ob dnevu invalidov zapisali v Svetu vlade RS za invalide. Ta ugotavlja, da smo v Sloveniji v nekaj desetletjih dosegli solidno raven družbene skrbi za invalide.

Tudi po ocenah Nacionalnega sveta invalidskih organizacij je bilo slovensko invalidsko varstvo v vseh svojih bistvenih sestavinah desetletja v marsičem primerljivo z najboljšimi dosežki v razvitih evropskih državah. Med drugim smo sprejeli razčlenjeno sistemsko zakonodajo, invalidom je omogočena tudi razumna participacija pri upravljanju invalidskega področja.

Na pomen izenačevanja možnosti invalidov v teh dneh opozarjajo številne organizacije in državni organi. Center za avtizem pošilja čestitko in opozarja, da osebe z avtizmom v Sloveniji še vedno nimajo priznanega statusa invalida. Čestitka tako opozarja na po njihovem napačno definicijo invalidnosti pri nas.

Slovenska škofovska konferenca je spomnila na cerkveno laiško gibanje Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije, ki želi prispevati k čim bolj dejavnemu življenju v trajni bolezni ali invalidnosti.

Evropska mreža za neodvisno življenje in YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa pozivata k uresničevanju konvencije o pravicah hendikepiranih oseb. Te po njihovih navedbah predstavljajo nezanemarljiv del družbe.

Novogoriški policisti bodo danes poostreno nadzirali upoštevanje prepovedi ustavljanja in parkiranja na parkirnih mestih za invalide, zlasti v mestnih središčih.

Po podatkih Statističnega urada RS trenutno okoli 10 odstotkov svetovnega prebivalstva oz. okoli 650 milijonov ljudi živi z invalidnostjo. V Sloveniji je okoli 170.000 invalidov, v EU pa jih je okoli 80 milijonov oz. 16 odstotkov vsega prebivalstva.

3. december je za mednarodni dan invalidov oktobra 1992 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.