Prav zato postaja vse pomembnejše učenje o samostojnem pridobivanju podatkov in kritičnem razmišljanju ter pri tem upoštevanje potreb posameznika. Prav temu sledi pedagoški pristop storyline, ki je primeren za odrasle in otroke, v zadnjih letih pa ga v Sloveniji uvaja učiteljica razrednega pouka na OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici Lea Nakrst.

"Gre za fleksibilen pristop, ki učencem daje možnost aktivnega učenja in reflektiranja svojega dela. Takšno učenje je zabavno, zanimivo in razburljivo, saj poteka ves čas, pri tem pa učencem ni treba ugibati odgovorov, ki bi jih učitelj od njih pričakoval," je dejala Nakrstova.

Nov pristop za zdaj na štirih šolah

Storyline so pred desetletji oblikovali Škoti, letos pa se izvaja v štirih slovenskih osnovnih šolah. V Kočevju in Hinjah se učenci na nov način spoznavajo z Afriko, zato so se prelevili v Masaje in se naselili v Keniji. "Pri pouku smo za afriške otroke izdelali knjižice z naslovom To sem jaz, ki jim jih bo odnesla prostovoljka Irma. V njih smo zapisali naše najljubše barve in nalepili domače fotografije," je povedal učenec Gal Pohar, ki je navdušen nad novo obliko učenja.

"Učitelj je v takšnem procesu usmerjevalec in se od otrok uči tudi sam. Ti so samostojni in ustvarjalni, pomembno pa je tudi, da informacije in znanje pridobijo sami s pomočjo različnih medijev," je pojasnila učiteljica Mateja Plot.

Drugačnih zgodb so se lotili na osnovi šoli Janka Kersnika Brdo pri Lukovici. "Učenci imajo na voljo lasten otok, ki ga morajo poseliti in pri tem upoštevati načela trajnostnega razvoja. Tam bodo živeli, se srečevali s problemi in se odpravljali na druge celine," je povedala Lea Nakrst in dodala, da so se na podružnični šoli Krašnja lotili raziskovanja vesolja, zato tam že nastajajo astronomska društva in opazovalne postaje.

Večja motivacija otrok

Tuje izkušnje kažejo, da so otroci za takšno vrsto učenja zelo motivirani, potrdile pa so se tudi pri nas. "Učenci se srečujejo tudi druge dni v predurah, saj želijo izdelovati hiške za krožek storyline," je dejala Nakrstova, ki ji pritrjujejo tudi v Kočevju in Hinjah. Čeprav se storyline danes izvaja le v okviru krožka oziroma dodatnega pouka, njegovi zagovorniki upajo, da bo nekoč prišel v obvezni učni načrt. Morda bodo k temu pripomogli tudi Škoti, ki nameravajo svoj projekt prihodnjo pomlad predstaviti v Ljubljani.