Pri gašenju so sodelovali gasilci iz PGD Bistrica ob Sotli, Podsreda, Kozje in Polje - Sedlarjevo.