Svet, ki mu predseduje predstavnik Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor Erih Tetičkovič, se je že na prejšnji seji seznanil s pobudami in pozivi posameznih državljanov, da se gostovanje cirkusov z živalmi v Sloveniji prepove, saj naj bi po njihovih navedbah šlo v teh primerih za mučenje živali.

Člani sveta so se zato seznanili s strokovnimi podlagami s področja mučenja in dresure, ki jih je pripravila dvočlanska komisija, ki jo je imenoval svet. Na podlagi strokovnih mnenj se svet ni opredelil za prepoved gostovanja v Sloveniji, je pa zavzel stališče, da morajo biti na ozemlju Slovenije zagotovljeni določeni pogoji za živali, ki jih je potrebno nadzirati.

Ti pogoji so ustrezni nastanitveni pogoji, primerna skrb za živali, ustrezna dresura vaje in učenja ter ustrezen transport po Sloveniji. Pri tem svet dopušča možnost, da je potrebno uvesti tudi certificiranje oziroma ustanoviti certifikatni organ.

Strokovni svet za zaščito živali, ki je posvetovalno telo kmetijskega ministra Dejana Židana, je obravnaval tudi predloge za spremembo nekaterih določil zakona o zaščiti živali. Člani so ugotovili, da je potrebno narediti revizijo nekaterih določil zakona ter se odločili, da se odpre javno razpravo o tem zakonu.

Svet zato poziva zainteresirano javnost, da s svojimi pobudami sodeluje preko elektronskega naslova zascita.zivali@gov.si, in sicer od 1. decembra 2010 dalje. Strokovni svet za zaščito živali prejema pripombe do 1. marca 2011. V marcu bo svet organiziral tudi javno predstavitev mnenj zainteresirane javnosti.