Odbor za kulturo pri Strokovnem svetu SDS v sestavku opozarja, da želijo „koalicijske stranke s svojim zakonom o RTV, ki ni nič drugega kot koalicijska ideološka zaveza, slovenski RTV javni servis popolnoma podrediti političnemu vplivu, javnosti pa mečejo pesek v oči z navideznim zavzemanjem za boljši program, neodvisno oziroma nepolitično televizijo“.

Kot cinizem brez primere so pri SDS zavrnili koalicijske teze, da bo novi zakon o RTV pomenil depolitizacijo slovenske nacionalke, „ saj že način imenovanja novih svetnikov in nadzornikov ter njihove med seboj prepletene in soodvisne pristojnosti to trditev v celoti zanikajo“.

Pri SDS navajajo, da je pot v privatizacijo in olastninjenje RTV-ja tlakovana tudi zaradi “sprememb statusa RTV zavoda, ki bo po Zaresovem zakonu sedaj vzpostavil nekakšno polovično gospodarsko družbo in polovični javni zavod ter zaradi zakonsko omogočenega podrejanja javne funkcije komercialnim dejavnostim“.

„Ob svetovnem dnevu televizije izražamo skrb, da bo novi zakon omogočal na javno televizijo velik politični vpliv, zato je nujno, da se ga na referendumu odločno zavrne, ljudem pa se omogoči nepristransko in celovito obveščenost,“ zaključuje Odbor za kulturo pri Strokovnem svetu SDS.

Sicer si lahko zapis v celoti preberete tukaj.

Odziv podpredsednika Zaresa Franca Jurija

Na zapise na SDS-ovi spletni strani pa se je že odzval podpredsednik Zaresa in poslanec Franco Juri. Medijem je namreč poslal pismo, naslovljeno »Čemu SDS laže o zakonu o RTV?«, ki ga spodaj povzemamo.

Juri pismo začenja s pisanjem o tem, kako SDS ob svetovnem dnevu televizije v poročilu za javnost poudarja, da jih skrbi, da bi novi zakon o RTV „omogočal velik politični vpliv na javno televizijo“. Juri pravi, da je ta izjava smešna (še bolj kot pa neresnična ali pa sprevržena), saj naj bi bilo vsem znano, da je prav t.i. Grimsov zakon o RTV uzakonil neznosen politični nadzor in vpliv na RTV.

Nadaljuje, da je razlika med preteklostjo in prihodnostjo, kar se da očitna. »Za razliko od Grimsovega zakona, ko 23 od 29 članov Sveta RTVS imenuje politika, tudi politične stranke neposredno, bo v novem zakonu od 17 članov brez nikakršnega filtra politike in državnega zbora imenovanih 10. Politične stranke pa ne imenujejo nobenega predstavnika,« je zapisal v pismu.

Sicer pa so poslanci SD, Zares in LDS – Andreja Rihter, Franco Juri in pa Ljubo Germič – na predsednico parlamentarnega Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino mag. Majdo Potrata naslovili Zahtevo za pridobitev uradnega mnenja o Zakonu o RTV Slovenija s strani Sveta Evrope oziroma natančneje Oddelka za medije Generalnega direktorata za človekove pravice pri Svetu Evrope.

Juri še dodaja, da bi morali biti »gospodje iz SDS zaradi tega pomirjeni« ter nadaljuje, da bo odbor o tem odločal v torek. Hkrati pa Juri poziva poslance opozicije (posebej izpostavi tudi SDS), naj zahtevo podprejo, tudi če sami nad tem niso bili navdušeni, ko je opozicija enako predlagala za t.i. Grimsov zakon.