Z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na očitke odgovarjajo, da je takšna tehnična rešitev najbolj primerna zaradi omejenega prostora, ki je na voljo. Pod kolesarsko stezo namreč poteka kanalizacija, ki jo je bilo treba postaviti na primeren nivo, pri čemer so morali upoštevati nagib terena. Ob tem so tudi lastniki zemljišč pri širitvi in ureditvi Peruzzijeve ulice pristali le na minimalne posege v svoja zemljišča. Pri izvedbi so se izvajalci zato odločili za minimalno širino kolesarske steze in opuščanje vmesnih zelenic. Na oddelku se zavedajo, da rešitev za kolesarje ni najbolj ugodna, vendar so le tako lahko ustregli zahtevam stanovalcev in se hkrati izognili dvigu terena, ki bi posledično poslabšal razmere na hišnih priključkih kanalizacije.

V Peruzzijevi ulici so kolesarji lahko pred novo ureditvijo nemoteno vozili po vozišču, kar je bilo sicer manj varno, a vsekakor bolj udobno. Zdaj se morajo vzpenjati po strmi kolesarski stezi ali plačati kazen zaradi vožnje po cestišču. Steza je kljub pritožbam kolesarjev vrisana v vse novejše zemljevide kolesarskih stez in predlagana kot ustrezna kolesarska povezava. Občani so prepričani, da se razmere za kolesarje v Ljubljani slabšajo, in upajo, da mestne oblasti pri prihodnjih načrtovanjih stez ne bodo želele izboljšati le statistike kilometrov narisanih novih stez. Teh je po zadnjih podatkih že več kot 130.