Ob prekomerni rabi antibiotikov lahko namreč bakterije postanejo odporne. Tako je preudarna raba antibiotikov po besedah Eržena velik izziv, tako v finančnem, strokovnem in sociološkem smislu.

Kot je poudaril, je treba spremeniti razmišljanje in pričakovanja bolnikov, da lahko od svojega zdravnika zahtevajo določeno zdravilo. "Zdravnik je tisti, ki presodi, kakšno vrsto zdravljenja je potrebna in kdaj ga je treba uvesti," pravi državni sekretar in dodaja, da morajo bolniki potem dosledno upoštevati predpisan način zdravljenja.

"Vsak se lahko znajde v položaju, ko bo imel bakterijo, ki je odporna na antibiotike. Zato lahko vsak posameznik, ko pritiska na neracionalno porabo antibiotike, posredno ogroža tudi svoje zdravje," opozarja Eržen.

Pereč problem, ki se pojavlja ravno na področju antibiotikov, pa je finančne in strokovne narave, pravi Eržen. Kot pojasnjuje, bi moral imeti zdravnik za ciljno zdravljenje podatek o tem, katere vrste povzročitelj bolezen povzroča. To pa pomeni, da bi morali zagotoviti bolj ustrezno laboratorijsko diagnostiko, ki pa ni poceni, je dejal.

Zato si bo ministrstvo za zdravje po njegovih besedah prizadevalo, da bo vzpostavilo take pogoje financiranja zdravstvene dejavnosti predvsem na primarni ravni, da bo omogočala ustrezno odkrivanje povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki jih zdravimo z antibiotiki.

Na tak način je prepričan, da se bo v Sloveniji še zmanjševala poraba antibiotikov za tiste primere, kjer njihova raba ni potrebna. Sicer se je poraba v preteklih desetih letih zmanjšala za 20 odstotkov, prav tako se zmanjšuje število odpornih bakterij, pojasnjuje Eržen.

Letošnji evropski dan antibiotikov je osredotočen na bolnišnično rabo antibiotikov. Glede na rezultate raziskav je do 50 odstotkov celotne bolnišnične rabe antibiotikov neustrezna.

Infektolog in predsednik Komisije za smiselno porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji Milan Čižman priznava, da se je ambulantna poraba antibiotikov zmanjšala, bolnišnicah raba ostaja enaka, lani se je celo nekoliko povečala. Zato je treba več delati na izobraževanju bolnišničnih zdravnikov, pravi. Ob tem Čižman poudarja, da bolnik, ki bo za zdravljenje rabil antibiotike, jih bo dobil.

Predsednica nacionalne Komisije za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb Viktorija Tomič ob tem poudarja, da je ob zmerni rabi antibiotikov prav tako pomembno ustrezno ukrepanje za preprečevanje širjenja odpornih mikroorganizmov.

Danes na ljubljanskem gradu poteka tudi strokovno srečanje na to temo, ki ga organizira ministrstvo za zdravje skupaj z nacionalno komisijo za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb in komisijo za smiselno porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji.