Očitno pa se je Cerkev odločila, da bo mariborski nadškofiji pomagala reševati njene težave. Po priporočilu Svetega sedeža je namreč Nadškofija Maribor najela mednarodni skupini svetovalcev, in sicer skupino TMF in ekipo banke Rothschild. Po napovedih naših virov se bodo mednarodni svetovalci že v prihodnjih dneh vključili tudi v pogovore z bankami upnicami, ki se z vodstvom Zvona že od avgusta neuspešno dogovarjajo o sklenitvi moratorija za unovčenje zavarovanj že zapadlih posojil, s čimer bi pridobili čas za dogovor o reprogramu posojil in sanaciji poslovanja.

Potem ko so se slovenski škofje po pomoč obrnili na Sveti sedež, so se oktobra v Sloveniji najprej mudili predstavniki TMF, ki so naredili hiter pregled položaja, torej dolgov in premoženja Zvona, ki mu grozi stečaj. Še več pozornosti vzbuja informacija, da se je v reševanje mariborskega cerkvenega premoženja vključila banka Rothschild. Vprašanje je zlasti, ali namerava Rothschild sodelovati tudi pri dokapitalizaciji Zvona oziroma zagotovitvi jamstev, kar zahtevajo banke upnice Zvona. Kot smo razkrili pred nedavnim, banke namreč že podpis moratorija za plačilo neplačanih obresti in zapadlih posojil (tako imenovani standstill agreement) pogojujejo s pisnim jamstvom Cerkve, da bo Zvonu pomagala z dokapitalizacijo, ali pa garancijo kakšne banke, ki bo bankam zagotovila obljubljeno poplačilo ob koncu sanacije.

Na zahtevo bank je Zvon, ki ga vodi Simon Zdolšek, že pred meseci naročil cenitev svojega premoženja in program odprodaje naložb, zato da bi njegov dolg po koncu sanacije postal vzdržen. Po nekajmesečnih dogovorih z bankami so pred nedavnim uskladili standstill agreement, ki ga je podpisala približno polovica bank upnic, zataknilo pa se je pri NLB. NLB namreč želi, da se pred tem Zvon odpove svoji telekomunikacijski družbi T2, ki jo neuspešno prodaja zadnje leto in do katere so tako banke kot Zvon močno izpostavljeni. In sicer je po neuradnih informacijah NLB predlagala, da bi skupina bank skupaj z morebitnimi drugimi partnerji odkupila T2 za en evro in nato poskušala zanj v miru iskati investitorja. Vendar je težko pričakovati, da bo Zvon na takšno ponudbo pristal. Ne samo zato, ker bi morale s takšno prodajo soglašati vse banke, ki so T2 zagotovile sindicirano posojilo za razvoj omrežja, ampak tudi zato, ker bi bil v primeru prodaje za en evro Zvon kot največji posamični upnik T2 takoj kapitalsko neustrezen in bi moral sprožiti insolventne postopke. Poleg tega je pričakovati, da bodo investitorja za T2 zdaj iskali mednarodni svetovalci mariborske nadškofije in poskušali zanj čim več iztržiti.

Spomnimo, da je imel konec decembra 2009 Zvon Ena Holding najetih za 8,2 milijona evrov dolgoročnih in za kar 229 milijonov evrov kratkoročnih bančnih posojil. Skupno je imel ob le 76,5 milijona evrov kapitala za več kot pol milijarde evrov obveznosti, s katerimi je financiral pretežno dolgoročne projekte.

Dodajmo, da je Mirka Kraševca, ki je med drugim tudi predsednik nadzornega sveta Zvona Ena holdinga, na mestu ravnatelja Nadškofijske gospodarske uprave nasledil jezuit Lojze Cvikl, ki je minulih devet let preživel v Rimu, kjer je bil ravnatelj papeškega zavoda Russicum. Član gospodarske uprave ostaja kanonik Bernard Geršak. "Mirko Krašovec bo novemu vodstvu na razpolago, kolikor bo potrebno, saj je v interesu vseh, da se najdejo ugodene rešitve, ki bodo Nadškofiji Maribor omogočale, da bo lahko nemoteno opravljala pastoralno poslanstvo in v svoje delo vključevala tudi zunanje sodelavce," so včeraj sporočili iz Nadškofije Maribor.

tomaz.klipsteter@dnevnik.si

suzana.rankov@dnevnik.si