Ker na obeh doslej objavljenih razpisih nihče ni oddal ponudbe za dolgoročni 30-letni najem mariborskega letališča, je ministrstvo za promet potencialnim interesentom ponudilo možnost, da do včerajšnjega dne oddajo prijavo k neposrednim pogajanjem za najem infrastrukture ter prevzem obratovanja mariborskega letališča Edvarda Rusjana.

Na pogajanjih bi država pristala k največ 30-odstotnemu znižanju izklicne najemnine za nepremično premoženje in k največ 50-odstotnemu znižanju najemnine premičnega premoženja države. "Cenkanje niti ni bistveno, gre za generalni odnos. Dokler država ne bo spremenila svojega pristopa in bo doumela, da je letališče regijski generator razvoja, se je z njo nemogoče pogajati," je prepričan Sonc.

Podjetju Aerodrom Maribor, ki je v lasti družbe Prevent Global v stečaju, konec leta dokončno poteče pogodba o uporabi letališke infrastrukture, ki je bila v preteklosti že podaljšana z aneksom. Po Sončevem prepričanju je ta pogodba pravzaprav že zdaj nična, saj se je zaradi prenove in novogradnje potniškega terminala - državna investicija je vredna 8,5 milijona evrov - bistveno spremenil predmet pogodbe. Upravnik ima namreč sedaj na voljo samo četrtino vseh prostorov terminala.

Prihodnji teden gre Sonc na sestanek na ministrstvo za promet zato, da bi se dogovoril o možnosti podaljšanja pogodbe in sklenitve novega aneksa, na podlagi katerega bi lahko vsaj za šest mesecev obdržal upravljalsko funkcijo. Bo Aerodrom Maribor še zmogel tako dolgo delovati?

"V obstoječih razmerah ne," meni Sonc. "Že poleti smo državo zaprosili za povračilo škode, ki je nastala zaradi vulkanskega pepela. Brniško letališče je bilo tedaj zaradi prenove zaprto in smo bili glavna slovenska zračna luka. Po naših izračunih smo imeli najmanj 120.000 evrov izpada prihodkov."

Če dogovora z državo ne bo, bodo potem podjetju Aerodrom Maribor šteti dnevi? "Tudi to možnost je treba upoštevati," priznava direktor. "Životariti v vlogi upravljalca, ki mu za nekaj mesecev podaljšujejo pogodbo, je nesmiselno. Kar pa ne pomeni, da se zgodba na koncu ne bi utegnila v redu sestaviti. Pustimo se presenetiti."