Na svoji spletni strani je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavilo konzorcije, ki bodo prejeli sredstva:

- KCSTV
Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja
Prednostno področje: Procesne tehnologije (kompleksni sistemi in inovativne tehnologije)
Vrednost sofinanciranja programa: 6.355.500,00 €

- KC SURE
Kompetenčni center napredni sistemi učinkovite rabe električne energije
Prednostno področje: Učinkovita raba energije (tehnologije ta trajnostno gospodarstvo)
Vrednost sofinanciranja programa: 6.399.999,00 € 

- KC BME
Kompetenčni center biomedicinska tehnika
Prednostno področje: Biomedicinska tehnika (zdravje in znanost o življenju)
Vrednost sofinanciranja programa: 6.399.863,00 €

- KC TIGR
Kompetenčni center trajnostno in inovativno gradbeništvo
Prednostno področje: Trajnostno gradbeništvo (tehnologije za trajnostno gradbeništvo)
Vrednost sofinanciranja programa: 6.399.800,00 €

- KC BRIN
Kompetenčni center za biotehnološki razvoj in inovacije
Prednostno področje: Hrana in zdravje (zdravje in znanost o življenju)
Vrednost sofinanciranja programa: 6.387.750,00 €

- KC CLASS
Kompetenčni center storitve podprte z računalništvom v oblaku
Prednostno področje: Omrežni sistemi in storitve (informacijske in komunikacijske storitve)
Vrednost sofinanciranja programa: 6.395.380,00 €

- KC OPCOMM
Kompetenčni center odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev
Prednostno področje: Uporabniške platforme in vmesniki (informacijske in komunikacijske tehnologije)
Vrednost sofinanciranja programa: 6.398.000,00 €

Katera podjetja sestavljajo posamezne konzorcije, si lahko ogledate tukaj.

Na razpisu bo razdeljenih 44,7 milijona evrov, vsak konzorcij pa bo prejel nekaj manj kot 6,4 milijona evrov. Večino sredstev, 85 odstotkov, bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa državni proračun. Nekaj sredstev bodo prispevali tudi konzorciji sami, tako da bo skupni znesek sredstev dosegel približno 60 milijonov evrov.