Po zakonu o digitalni radiodifuziji mora ministrstvo socialno šibkejšim, ki so opravičeni plačevanja RTV prispevka, sofinancirati nakup digitalnih pretvornikov. Ministrstvo je junija tem osebam poslalo vprašalnike in ugotovilo, da je do pretvornika - ker signal sprejemajo prek sobne ali strešne antene - upravičenih 3100 oseb.

Od 3100 upravičencev jih bo 800 pretvornike prejelo ta petek, ostalih 2300 pa do 1. decembra, ko bodo v državi tudi izvedli prehod z analognega na digitalno oddajanje televizijskega signala.

Po podatkih Radiotelevizije Slovenija (RTV) pa se je med julijem in novembrom število oseb, ki so oproščene plačevanja RTV prispevka, zelo povečalo, s tem pa tudi število morebitnih upravičencev za brezplačni prejem pretvornika. Dodatno so vprašalnik poslali 1573 osebam.

Ministrstvo na izpolnjene vprašalnike teh oseb čaka do 18. novembra, predvideva pa, da obseg nakupljenih digitalnih pretvornikov ne bo zadostoval, zato bo tem upravičencem nakup digitalnega pretvornika sofinanciralo v višini 50 evrov.

Sofinanciranje digitalnega pretvornika je predvideno tudi za vse osebe, ki imajo stalno odločbo RTV o oprostitvi plačevanja RTV prispevka iz naslova invalidnosti, obenem pa tudi odločbo centra za socialno delo o denarni socialni pomoči ali varstvenem dodatku, ki velja krajše, časovno omejeno obdobje.

Ker so na ministrstvu dodatno ugotovili, da v skupini, ki ima stalno odločbo, obstajajo tudi osebe, ki imajo odločbo centra za socialno delo o denarni socialni pomoči ali varstvenem dodatku, RTV pa s temi podatki ne razpolaga, so te osebe pozvali, naj jim to sporočijo in tudi navedejo, ali sprejemajo televizijski signal prek sobne ali strešne antene. Tudi tem upravičencem bo ministrstvo povrnilo stroške nakupa digitalnega pretvornika v višini 50 evrov.