Tuš jih bo obvestil o svojih načrtih, bankirji pa naj bi zahtevali tudi odprodaje dela premoženja Tuš Holdinga. Mirko Tuš je namreč na banke že pred časom naslovil prošnjo za prerazporeditev oziroma podaljševanje odplačevanja finančnih obveznosti.

Tako naj bi banke Tušu odložile plačilo glavnice do februarja ali marca prihodnje leto, do takrat pa bi – če se bodo bankirji strinjali – odplačeval le obresti na posojila. Kot piše Delo, je v bančnih krogih mogoče slišati, da so bankirji naklonjeni moratoriju, saj Tuš z denarnim tokom nima težav. Skupina Tuš Holding sicer ne sodi med podjetja, ki jih je prizadela finančna kriza, ima pa težave z zadolženostjo. Skupina posluje v treh stebrih; trgovskem, telekomunikacijskem in nepremičninskem, eno največjih bremen skupine pa je prav širitev v telekomunikacijsko dejavnost - hčerinska družba Tušmobil je konec lanskega leta ob 72 milijonih evrov prihodkov ustvarila kar 25 milijonov evrov izgube. Za nameček pa naj skupino pestila tudi visoko zadolženost.

Kot piše Delo, je skupina Tuš Holding imela ob koncu lanskega leta 29 milijonov evrov čiste izgube in skupaj 819,8 milijona evrov prihodkov. Skupina največ prihodkov ustvari s trgovsko dejavnostjo. Skupina Engrotuš, kamor sodijo še energetika (Tuš Oil), zabava (Planet Tuš) in drogerije, je lani končala s 725 milijoni evrov prihodkov in 4,4 milijona evrov čistega dobička.