V citiranem odstavku mrgoli neresnic in insinuacij. Direktorata za elektronske komunikacije nisem prenesel niti jaz niti se ni prenos zgodil takoj po mojem prevzemu resorja, ampak slabo leto dni kasneje. Pobudo zanj je dal bivši minister za gospodarstvo Lahovnik, kar je rezultiralo v spremembi zakona, ki ga je na predlog MJU in vlade sprejel državni zbor. Po prenosu na MVZT, ki že iz prejšnjega mandata pokriva tako visoko šolstvo, znanost in tehnologijo kot tudi področje informacijske družbe, je prišlo do združitve direktoratov za elektronske komunikacije in za informacijsko družbo, kakor je to v navadi v večini evropskih držav in je tako tudi na ravni evropske komisije, že prej pa je bilo tako tudi pri nas celo v obliki posebnega ministrstva za informacijsko družbo.

Poleg tega pa je prišlo do odprave netransparentnega, neobičajnega in spornega sobivanja znotraj istega resorja področij regulacije trga telekomunikacij na eni in upravljanja konkretnih državnih naložb v telekomunikacijska podjetja na drugi strani, kakor je to bilo v času Damijanovega ministrskega kolega Vizjaka. Ta očitna "domačijskost" zanimivo do nedavna ni motila nikogar. Prav tako do zamenjave direktorja APEK g. Simoniča ni prišlo zato, da bi se naredil prostor za "vrnitev starih kadrov" - prvi v.d. je prišel kot ekspert z dolgoletnega službovanja v tujini na ITU, zdaj pa opravlja to funkcijo dolgoletni Simoničev namestnik; prav tako direktor direktorata za elektronske komunikacije g. Matjaž Janša ni bil zamenjan, temveč je predhodno odstopil in se zaposlil v okviru Pošte Slovenije.

Razlogi za zamenjavo (pa tudi za praktično edino neizplačilo pogodbene nagrade za uspešno delo kateremukoli direktorju agencije v tem mandatu po presoji ministra Lahovnika) so bili že iz časa prejšnjega mandata, in sicer je potekala javno znana kriminalistična preiskava, ki je že postregla z vrsto ugotovitev o nesmotrnem trošenju davkoplačevalskega denarja. Tako je bilo na podlagi obvestila Policijske uprave Ljubljana ugotovljeno, da je razrešeni direktor APEK v času od 3. aprila 2006 do 28. julija 2008 naročil in za plačilo potrdil storitve in blago, katerih naročilo ni skladno z načelom dobrega gospodarja. Gre za izvedbo seminarja na agenciji z naslovom Videz za poslovni uspeh (kultura oblačenja, govorica oblačil, projekcija osebnih lastnosti s pomočjo oblačil, sodobna ženska poslovna oblačila...), svetovanje direktorju pri kulturi oblačenja, pri nakupih oblačil, pomoč pri nakupih oblačil, nakupe oblačil, kitajski horoskop za direktorja, individualno svetovanje - poslovni bonton: etika pri jedeh in pijačah, poslovno gostiteljstvo ter še vrsto drugih naročil. S tem so bili podani dodatni razlogi za razrešitev po drugje zapisanem mnenju g. Damijana "najboljšega kadra" pred iztekom mandata maja letos.

Spet je zanimivo, da tako očitno "domačijsko" razmetavanje z javnim denarjem pisca članka g. Damijana prav nič ne moti. Enako mi ni znano, da bi se zaradi česarkoli v povezavi z APEK ali MVZT direktor UVK moral kamorkoli zatekati pod zaščito. Tako njegov resorni minister kot predsednik vlade sta mu vso podporo pri neodvisnem postopanju jasno in javno zagotovila že na začetku mandata.

Tudi trditev g. Damijana, da je po obravnavanih reorganizacijah in menjavah prišlo do kakršnegakoli zastoja na področjih, ki jih omenja, ne drži. Učinkovitost se je povečala, kar nenazadnje kažeta tudi uspešna konsolidacija in izpeljava prej že zelo razglašenega projekta prehoda na digitalno radiodifuzijo, ki se bo zgodil v predvidenem zakonskem roku (1. decembra).

Ostane samo še vprašanje motiva g. Damijana za tako zlonamerno zavajanje javnosti. Pogost pojav je, da t.i. hobotnice radi ustvarjajo prav tisti, ki so tudi sami tako ali drugače ujeti v katero od njih. Jožetu P. Damijanu se očitno tako, ne zastonj, toži po bivšem direktorju APEK. Upam, da je pri drugih zanimivih in dejansko zaskrbljujočih primerih, ki jih obravnava v članku, manj osebno zainteresiran in odmaknjen od dejstev, sicer ne bo veljalo le, da so bolj ali manj isti tako levi kot desni, ampak tudi t.i. tretji, strokovni oziroma zunanji, torej "neuvrščeni", kamor bi se rad štel g. Damijan. Kajti v majhni Sloveniji nas nič manj ne ogroža tudi t.i. professional capture - ugrabitev stroke. A o tem kdaj drugič.

Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo