Kot je dejal Gantar, so pri odločanju o izpolnjevanju pogojev poleg jezikovne in logično-pravne razlage poslovnika uporabili tudi sistemsko oz. namensko razlago, po kateri je treba določbe poslovnika razlagati v skladu z njegovim namenom in ciljem. Zato so ugotovili, da poslanci izpolnjujejo pogoje za ustanovitev poslanske skupine.

Bistvena dilema pri odločanju je bila po besedah predsednika DZ v tem, da poslovnik določa, da skupino nepovezanih poslancev ustanovijo ali poslanci, ki so bili izvoljeni na listah volivcev, ali poslanci, ki so izstopili iz stranke in iz poslanske skupine.

Pri dveh poslancih pa ni šlo za to, saj Magajna in Rezman nista izstopila iz stranke, ker nikoli nista bila člana. "Z vidika namena poslovnika je torej jasno, da je pogoj, da poslanec ni član stranke. Če pa ni bil nikoli član stranke, mu tudi ni bilo treba izstopiti," je pojasnil Gantar.

Da bo skupina ustanovljena, mora predvideni vodja poslanske skupine Franc Žnidaršič Gantarju poslati še sklep o ustanovitvi in pristopne izjave članov. Predsednik DZ pričakuje, da bo omenjene dokumente prejel v najkrajšem možnem času.

Ustanovitev poslanske skupine je po Gantarjevih besedah pomembna za nepovezane poslance, saj jim prinaša več vpliva in možnosti sodelovanja v državnem zboru. Tako sodelujejo na kolegiju predsednika DZ, sporočajo stališča v zvezi z dnevnim redom, ob obravnavi točk dnevnega reda pa predstavljajo stališča poslanske skupine.

Predlagajo lahko predsednike in podpredsednike delovnih teles in amandmaje za tretjo obravnavno, pa tudi, da se odločanje o neki vsebini preloži na naslednjo sejo. Poleg tega se poveča skupni čas treh poslancev za razpravo, je naštel Gantar.

Kot poslanska skupina so upravičeni še do sekretarja poslanske skupine, do strokovnih sodelavcev in referentov ter do dodatnih sredstev za strokovno pomoč. Vendar pa po besedah predsednika DZ to ne bo predstavljalo znatnih finančnih stroškov, prav tako niso predvidene nove zaposlitve.

Gantar je še povedal, da uradno ime poslanske skupine ne bo moglo biti Solidarnost, pač pa poslanska skupina nepovezanih poslancev. Formalno predlaganega imena namreč ne morejo priznati, saj bodo nastopali kot neodvisni poslanci. V preteklem mandatu tako tudi nista bili priznani imeni poslanskih skupin, neuradno imenovanih Lipa in Zares.