Porast števila prebivalcev je bil v drugem četrtletju nižji kot v prvem. Če se je v prvem četrtletju letos v primerjavi z zadnjimi tremi meseci lani zvišalo za 1512, je bil sedanji porast za polovico nižji.

Nižje bilo tudi razmerje med številom ljudi, ki so se v državo preselili, in številom tistih, ki so se odselili. Številka je znašala 176 v prid priseljenim, vendar je to krepko pod vrednostmi selitvenega prirasta v zadnjem času.

Kljub pozitivnem naravnem prirastu pa se je v aprilu, maju in juniju rodilo manj otrok kot v januarju, februarju in marcu, vendar je bilo tudi umrlih manj. Na 1000 prebivalcev je bil naravni prirast 1,2.

V drugem letošnjem četrtletju je bilo sklenjenih 2416 zakonskih zvez, kar pomeni 0,7-odstotno znižanje. Razvez je bilo v tem času 652, kar je za slabih 13 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani.