Gospod Klavora nam v svojem prispevku očita neučinkovitost med izgredi na študentskih demonstracijah, ker naj ne bi uporabili sile. Med udeleženci je bilo veliko mladoletnikov. Takšne razmere ne dopuščajo možnosti uporabe sile, še posebej zato, ker niso bila ogrožena življenja in osebna varnost ljudi. V izgredih pred državnim zborom ni bil poškodovan noben udeleženec, lažje telesno poškodovanih pa je bilo 9 policistov. Vsakdo, ki pozna psihologijo množic, ve, da bi lahko intenzivnejša uporaba prisilnih sredstev razmerje poškodovanih kaj hitro obrnila. Tega pa si ni želel nihče.

Avtor se v svojem pisanju dotakne tudi izgredov med nogometno tekmo na stadionu v Stožicah in pri tem implicira, da policisti niso ukrepali. Trditve nikakor ne držijo. Policisti Posebne policijske enote delujejo na povelje, ki ga izda operativni štab. Ta ima namreč, za razliko od posameznika, pregled nad celotnim dogajanjem, zato lahko natančneje presodi, kdaj in kako mora enota ukrepati, da bi optimalno zagotovila varnost. Če je ogroženo življenje, pa morajo policisti seveda ukrepati takoj. Ko so se v Stožicah začele kršitve, ki jih varnostniki niso več obvladovali, je štab takoj izdal ukaz za posredovanje.

Tudi pri svojih ugibanjih, ali bi Slovenija lahko pomagala Genovi, bi moral avtor upoštevati okoliščine, tj. spremenjeno varnostno ureditev, ki jo je prinesel vstop Slovenije v schengensko območje, s katerim so naše državne meje postale bodisi notranje bodisi zunanje. Če bi srbski navijači vstopili v schengensko območje na meji med Hrvaško in Slovenijo, ki je zunanja schengenska meja, bi slovenski policisti opravili temeljito mejno kontrolo, saj gre za državljane t.i. tretjih držav. Pri tem bi lahko ugotovili, da njihov prihod pomeni nevarnost za javni red, in jim zavrnili vstop. Ker pa je večji del navijačev vstopil v Slovenijo iz Madžarske, torej preko notranje schengenske meje, policisti niso opravili mejne kontrole, saj bi bilo to v nasprotju s pravnim redom EU.

V policiji smo vsekakor dovzetni za konstruktivne pobude in predloge, ki bi lahko izboljšali varnost v državi. Vseeno pa ne moremo mimo neupravičenih kritik posameznikov, ki zaradi nepoznavanja okoliščin ali celo namernega izpuščanja dejstev s svojim pisanjem ustvarjajo popačeno podobo dogajanj.

Mag. Vesna Drole, vodja sektorja za odnose z javnostmi