Kathryn Sutherland, ki je velika specialistka za avtorico Prevzetnosti in pristranosti, jo namreč kritizira zaradi pravopisnih in slovničnih napak. Še več, ugledne britanske institucije so njena originalna besedila z vsemi napakami objavile na internetu.

Dela britanske pisateljice, po katerih so bile posnete tudi uspešne televizijske nadaljevanke, so bila pravopisno in slovnično napisana tako slabo, da jih je moral korektor pogosto popravljati.

"Na splošno ljudje mislijo, da je imela Jane Austen popoln slog. Njen brat je leta 1818 izjavil, da je bilo vse, kar je prišlo izpod njenega peresa, popolno. Tudi njeni komentatorji so imeli enako mnenje," pravi Kathryn Sutherland, profesorica na oxfordski univerzi. "Toda, če prebiramo njene rokopise, hitro ugotovimo, da v njih ni sledu o natančnosti."

Slovita pisateljica, ki jo ceni tudi Slavoj Žižek, med drugim ni znala postavljati ločil. "To pomeni, da je njena dela popravljal nekdo drug," pravi Sutherlandova. "O neredu v njenem pisanju pričajo pisma med Austenovo in korektorjem Williamom Gliffordom, ki je imel z njo veliko dela."

Kljub odkritim napakam pa Jane Austen ob Emily Brontë (1818-1848) še vedno sodi v vrh angleške literature. V svojih delih je znala psihološko izrisati različne osebe srednjega in višjega sloja.

Morda je njena največja napaka, da v delih ni znala prikazati socialnih problemov svojega časa, začetkov industrijske revolucije, ko so bogati lastniki tovarn nesramno izkoriščali delavce, ki so zaradi pretiranega dela težko dočakali 40 let. To napako je "popravil" zlasti Charles Dickens (1812-1870).