Vse pogodbe bodo izpolnili, sprejeli tudi kakšne nove posle, pravi Tomc. Z notranjimi premiki bodo skušali reševati, kar se da, predvsem pa dvigniti produktivnost. "Kako bomo zmanjševali število zaposlenih, je odvisno od tega, ali se bo dalo s sedanjimi stroški narediti več. Zaposlenim smo že povedali, da se ne bo nič zgodilo čez noč, vse skupaj se bo dogajalo postopoma," dodaja Tomc. Sekretarka območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje Majda Marolt pravi, da je likvidacija zagotovo "prijaznejša" do zaposlenih kot stečaj, saj v primeru redne likvidacije opravijo vse pogodbene posle in dobijo poplačane vse terjatve.

Komet 80 odstotkov proizvodnje izvozi, večinoma v zahodno Evropo, nekaj pa tudi v države nekdanje Jugoslavije. Lani je družba ustvarila 3,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov manj kot leto prej. Izguba iz poslovanja je znašala 923.000 evrov, čisti poslovni izid pa je bil 370.000 evrov pod ničlo. Več kot 60 odstotkov prihodkov od prodaje Komet ustvari z dodelavnimi posli za znane evropske blagovne znamke, ki pa so lani upadli za 17 odstotkov, saj se kupci iz dodelave še vedno selijo na vzhod, kjer je strošek dela bistveno nižji kot v Sloveniji.

dragana.stankovic@dnevnik.si