Na začetku karierni načrt

Izobraževalna trenerka v organizaciji Glotta Nova Bernarda Potočnik je povedala, da si udeleženci z izdelavo kariernega načrta zastavijo merljive in konkretne cilje v zvezi z lastno kariero ter pridobijo samozavest in zvišajo občutek lastne vrednosti. Značilno za posameznike, ki se odločajo za sodelovanje v programu, je, da so v fazi izbire prvega poklica, ali se odločajo za študij, ali pa so brezposelni.

Program je namenjen tudi starejšim posameznikom, ki so delovno aktivni ali pa načrtujejo upokojitev, pravi Potočnikova in dodaja, da zavedanje med starejšimi, da je kariera nedokončana zgodba, še peša. Obenem je poudarila, da so tudi delodajalci tisti, ki bi morali zagotavljati delo za starejšo populacijo, to pa bi okrepilo zavedanje in omogočalo vseživljenjsko učenje. Potočnikova meni, da je aktivna starost kakovostna, kariero pa je treba prilagajati življenjskim obdobjem.

Ozaveščanje o razmerah na trgu dela in o pomenu znanja

V okviru brezplačnega programa udeležence pripravimo na negotovost na trgu dela, naučijo se zavedati svojih znanj in razvijati svojo kariero. Pri njenem razvijanju pa sta pomembni prožnost in prilagodljivost.

Program Osebni karierni načrt poteka en mesec, v obliki šesturnih popoldanskih skupinskih srečanj. Srečanja so zasnovana stopenjsko, udeleženci sprva raziskujejo in iščejo možnosti razvoja kariere. Skozi neko širše ozaveščanje o tem, kaj znam, kaj zmorem in kakšne so možnosti, poteka izdelava kariernega načrta in načrta aktivnosti, ki jih bo posameznik izvajal.

V okviru projekta Centri vseživljenjskega učenja ljubljanske urbane regije pa potekata še dva brezplačna programa, namenjena izboljšanju komunikacijskih veščin ter načrtovanju in vrednotenju karierne poti. V okviru programa Karierni e-portfolij udeleženci s pomočjo spletnega orodja izvedejo predstavitev potencialnemu delodajalcu, prikažejo potrebno dokumentacijo za priznavanje in vrednotenje neformalnega in priložnostnega znanja ter pripravijo življenjepis. Celostnega in učinkovitega komuniciranja bodisi z bodočim delodajalcem bodisi s sodelavcem pa se posamezniki lahko naučijo v okviru programa NLP diploma.

Sicer v Točki vseživljenjskega učenja Glotta Novi po besedah Potočnikove pripravljajo program tudi za mlajšo generacijo. V okviru kariernih klubov bodo posamezniki raziskovali osebne veščine, talente in krepili zavedanje, da nam vse, kar počnemo v življenju, pomaga pri razvoju kariere, je še dejala Potočnikova.