4v objektivu okoljski grehi slovenske politike

Blaž Mazi, Meta Roglič, Primož Cirman

8ljudje z ozadjem Nicolas Sarkozy

Dejan Kovač

9kolumne Če že mora biti Turek, naj bo vsaj Mesut, Tatovi dresov

Goran Vojnović, Boris Dežulović

10intervju Janez Hočevar

Irena Brejc

13paralele V ravnovesju s tradicionalnim

Aleksander Bassin

14pred plebiscitno obletnico Nacionalni "reset" kot pot iz krize

mag. Tilen Majnardi

15ob deseti obletnici smrti Edvarda Staniča Veleposestnik duha, altruist in politik

Janko Deželak

16reportaža Videm

Ervin Hladnik - Milharčič, Tomaž Skale

18intervju Stephen Tindale, nekdanji izvršni direktor Greenpeacea v Veliki Britaniji

Blaž Mazi

20bolonjska polomija Vse bolj birokrati, vse manj drzni učitelji

Rajko Muršič

22fotoreportaža Graditelji AfganistanaJaka Adamič, Aleš Gaube

25nove mobilne naprave Na balin

Jonas Žnidaršič

26tekila Odmerjena sreča

Carlos Pascual

28fenomeni neonske luči, Jonathan Livingston Galeb, kafetiera

Lora Power, Dijana Matković, Sandra Krkoč

31satira Zahodnobalkanski haiku, Deratizacija javne televizije

Zoran Senković, T. Zgaga