Znesek, ki mi ga gospod Matjaž Polanič pripiše kot zaslužek za en dan (57.800 evrov), predstavlja mesečno plačo za januar 2009 in tri mesečne plače kot odpravnino za prekinitev pogodbe zaradi sporazumnega prenehanja mandata in tudi delovnega razmerja dne 31. januarja 2009. Po individualni pogodbi bi mi v konkretnem primeru pripadala odpravnina šestih plač. Tendenciozni in zlonamerni so tudi piščevi namigi o vzrokih stečaja. Prevent Global, d.d., ni šel v stečaj zaradi slabega vodenja podjetja, temveč, kot je celotna slovenska javnost zadnje leto spremljala, izključno zaradi lastniških nesoglasij. Vzrok mojega sporazumnega odhoda iz družbe je bilo konceptualno razhajanje glede vodenja družbe z večinskim lastnikom. Ker pa je pri sestavi uprave bil v aktih zapisan mandatarski princip, je s prenehanjem mojega razmerja s podjetjem Global, d.d., prenehalo delovno razmerje pod enakimi pogoji tudi mag. Matjažu Marovtu.

Borut Meh