Za živali migracije življenjskega pomena

"Prosto gibanje človeka je samoumevno, enako bi moralo veljati za živali. Zanje je gibanje v okolju življenjskega pomena. Vendar jim z gradnjo avtocest, železnic in regulacijo rek velikokrat te prehode onemogočimo," je povedala Mateja Pirc iz Mednarodne organizacije za varstvo Alp (Cipra), pobudnika zgoraj omenjene iniciative.

"Živali so tako velikokrat ločene od nahajališč hrane, razdelijo se njihove populacije, kar vodi do genetskega osiromašenja. Pri tem so ogrožene tudi rastline, saj se zmanjšuje opraševanje, posredno je v nevarnosti tudi obstoj človeka," še dodaja Pirčeva.

Prehodi morajo biti funkcionalni

Pri načrtovanju naših cest se sicer upošteva tudi gibanje živali in njihov življenjski prostor, vendar pri tem še vedno zaostajamo za drugimi alpskimi sosedami. "Izboljšati moramo predvsem sodelovanje med različnimi službami za načrtovanje. Prehod iz ene strani ceste na drugo ne koristi veliko, če vodi proti industrijski coni ali stanovanjski soseski, kjer se živali ne gibljejo," meni Leon Kebe iz Cipre Slovenija.

Kot zanimivost lahko dodamo, da so organizatorji zid na Stritarjevi ulici lahko postavili le do poznega popoldneva in tako, da ni zapiral večjega dela ulice. "Za ohranjanje nemotenega gibanja ljudi v mestih veljajo veliko strožja pravila kot za živali v njihovem naravnem okolju," je sklenil Kebe.