Spremembe zakonodaje bodo prizadele tako tiste samozaposlene z najnižjimi kot tiste z najvišjimi prejemki. Samozaposleni, ki prejemajo manj od minimalne plače in ki sedaj plačujejo 280 evrov prispevkov, se bodo po prehodnem obdobju preselili v sedanji drugi razred, ki trenutno plačuje 339 evrov. Ob 21-odstotnem dvigu višine socialnih prispevkov jim bo torej za preživetje v najboljšem primeru ostalo le dobrih 250 evrov.

Najvišji prispevki, ki trenutno znašajo 1357 evrov, se bodo ob dvigu najvišje zavarovalne osnove z 240 na 350 odstotkov povprečne plače povišali na 1980 evrov. Dodatna davčna obremenitev samozaposlenih z najvišjim dobičkom se bo tako povečala za 622 evrov mesečno ali za kar 46 odstotkov.

Še bolj jo bodo skupili samozaposleni, ki so po svojih prejemkih pri koncih enega od skupno osmih sedanjih razredov, v katerih je celotni razred plačeval enotni znesek. Tisti, ki na primer mesečno prejemajo povprečno slovensko plačo v višini 1481 evrov bruto in so sedaj pri začetku svojega razreda, bodo namesto 509 evrov plačali 565 evrov ali 11 odstotkov več. Tisti z 2000 evri mesečnega dohodka, ki sedaj prav tako plačujejo 509 evrov, pa bodo morali odšteti 764 evrov ali kar 255 evrov oziroma 51 odstotkov več kot sedaj. Za polovico več bodo morali plačati tudi tisti, ki prejemajo 90 odstotkov povprečne plače ali 1333 evrov bruto mesečno.

Ministrstvo za delo si obeta višje davčne prilive

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so nam povedali, da so se za spremembe pri načinu plačevanja socialnih prispevkov odločili zaradi večje pravičnosti in transparentnosti sistema. Dvig najnižje zavarovalne osnove z minimalne plače na 60 odstotkov povprečne plače opravičujejo s tem, da pomeni 60 odstotkov povprečne plače najmanjšo vsoto, ki zagotavlja uveljavitev vseh pravic, medtem ko so se za povišanje najvišje zavarovalne osnove z 240 na 350 odstotkov povprečne plače odločili zaradi večjih davčnih prilivov od najbolj premožnih samozaposlenih.

Na vprašanje, koliko namerava država pridobiti s povečanjem davčne obremenitve, nismo dobili odgovora ne z ministrstva za delo ne z ministrstva za finance, prav tako pa ne podatkov o tem, koliko prispevkov pobere država od samozaposlenih sedaj. Glede na ocene finančnega ministrstva, da plačuje socialne prispevke okoli 55.000 samozaposlenih, od tega skoraj 73 odstotkov od najnižje zavarovalne osnove v višini minimalne plače, 16 odstotkov v višini 60 odstotkov povprečne plače, ostalih 11 odstotkov pa naj bi bilo enakomerno razporejenih v ostale razrede, lahko izračunamo, da država za socialne prispevke samozaposlenih letno prejme okoli 250 milijonov evrov.

O tem, koliko davčnih prilivov bo država prejela po novem, je ob odsotnosti podatkov nemogoče sklepati, zagotovo pa gre za visoke številke, saj bo zgolj dvig najnižje osnove za okoli 40.000 samozaposlenih pomenil dodatnih 28 milijonov evrov. Če ob tem še močno podvomimo, da ima velika večina samostojnih podjetnikov in samozaposlenih zares manjše prihodke od minimalne plače, lahko z gotovostjo trdimo, da bodo dodatni prilivi na osnovi realnih prejemkov še bistveno večji.

Se bodo samozaposleni zatekli k sivi ekonomiji?

Enormno povečanje davčne obremenitve je seveda dvorezni meč, ki lahko povzroči občuten osip števila samozaposlenih in njihovo selitev v sfero sive ekonomije in črnega trga. Da življenje samozaposlenih že zdaj ni ravno rožnato, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs), ki pravijo, da se je število samozaposlenih v zadnjem letu znižalo za več kot 3000. Na to, da je število samozaposlenih, ki opravljajo dejavnost, upadlo za 4 odstotke, število zaposlenih kmetov pa celo za 13 odstotkov, je verjetno vplival tudi letošnji dvig minimalne plače, zaradi katerega so se prispevki od najnižje osnove zvišali za kar 52 evrov.

Naj ob tem spomnimo, da lahko samozaposleni prejmejo subvencijo v višini 4500 evrov. Da tudi to ni več kakšna posebna spodbuda za pridobitev statusa, kažejo podatki Zavoda RS za zaposlovanje, po katerih je do avgusta letos subvencijo prejelo 2277 oseb oziroma za četrtino manj kot v enakem obdobju lani.