Prvi servisni pregled je običajno predpisan pri 15.000, 20.000 ali 30.000 prevoženih kilometrih, po vsakem drugem servisnem intervalu pa je na pooblaščenih servisih opravljen podrobnejši servisni pregled, ki poleg menjave motornega olja, oljnega filtra in zavorne tekočine zajema še preverjanje svetil, hladilne tekočine in druga opravila.

Na servis vsaj enkrat na leto

Letni servisni pregled večina avtomobilskih proizvajalcev običajno predpisuje zato, ker določeni vozniki v obdobju enega ali dveh let ne prevozijo toliko kilometrov, da bi zadostili pogoju za redni servisni pregled, kljub temu pa avtomobil v določenem časovnem obdobju potrebuje vsaj zamenjavo nekaterih maziv in tekočin ter pregled vitalnih delov. Pri menjavi olja se lastniki nekaterih avtomobilov lahko odločijo za običajni ali podaljšan servisni interval, vendar je olje z daljšim rokom uporabnosti tudi občutno dražje; strokovnjaki priporočajo podaljšan servisni interval lastnikom vozil, ki prevozijo veliko kilometrov, medtem ko za krajše razdalje in manjše število kilometrov običajen interval.

Lastnik vozila mora imeti ob sprejemu na servis s seboj servisno knjižico vozila, pogosto pa ob sprejemu vprašajo tudi po prometnem dovoljenju, zgolj zaradi evidence. Sprejemnik na servisu naj bi na kratko opisal pravila, ki bodo izvedena in povprašal po morebitnih napakah ali okvarah. Serviser naj bi se pri odkritju napake ali okvare, ki jo je treba odpraviti, dodatno posvetoval z lastnikom, saj dodatno delo in material seveda predstavljata večji strošek od predvidenega. Zaključna formalnost je podpis delovnega naloga z natančno navedbo predvidenih servisnih del in opisom stanja avtomobila, kakršen je bil sprejet na servisni pregled. Običajno se sprejemnik in stranka dogovorita tudi o trajanju servisnega posega in za kalkulacijo predvidenih stroškov.

Vprašajmo za ceno servisa

Na pooblaščenih servisih običajno izračunajo, koliko bo stal servisni pregled za posamezno vozilo pri določenih kilometrih, vendar se lahko na koncu izkaže, da so nastali še dodatni "nepredvideni stroški". V delavnicah nam vestni mehaniki namreč zelo radi dolijejo tekočino za pranje stekel, ki je običajno dražja od tiste, ki jo kupimo na bencinskem servisu, zamenjajo metlice brisalnikov, čeprav tega nismo naročili, in postorijo še kakšno malenkost, ki jo potem vidimo na računu. Vsemu temu se je mogoče izogniti, če servisnemu sprejemniku izrecno naročimo, naj naredijo samo tisto, kar je zapisano v navodilih za uporabo oziroma v servisni knjižici, za vse ostale posege pa naj predhodno vprašajo za dovoljenje. Če lastnik avtomobila z delom servisa ni zadovoljen in se odloči za reklamacijo storitve, se začne poseben postopek, pri katerem na servisu sestavijo reklamacijski zapisnik, v katerem je zabeleženo stanje vozila v času reklamacije. Reklamacija gre v nadaljnjo obdelavo, vedno pa naj bi jo reševali v prisotnosti stranke. V zapisniku morajo biti zabeleženi tudi postopki za odpravo posameznih napak, reklamacijski postopek pa je končan šele takrat, ko lastnik avtomobila s svojim podpisom potrdi, da se strinja s predlaganimi rešitvami.