Skupina Kompas, ki jo od septembra lani vodi Simona Mele, je imela 31. decembra lani za 5,3 milijona evrov negativnega kapitala. Ta podatek kaže, da je bil Kompas konec lanskega leta zelo verjetno insolventen, saj družba ni imela dovolj sredstev za poplačilo obveznosti. Teoretično bi bilo sicer mogoče, da je imela družba podcenjeno premoženje, kar pa je malo verjetno.

Dolgoročne finančne obveznosti skupine Kompas so konec lanskega leta znašale 25 milijonov evrov, kar je bilo za 15 odstotkov manj kot leto pred tem. Po drugi strani so se v obravnavanem obdobju kratkoročne finančne obveznosti povečale za 17,5 odstotka na 20,9 milijona evrov. Za kar 70 odstotkov pa so se povečale kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki so 31. decembra 2009 znašale 55,6 milijona evrov.

Po nerevidiranih poslovnih izkazih je krovno podjetje Kompas d.d. lani zabeležilo 7,6 milijona evrov izgube, medtem ko je revidirana izguba znašala več kot 10 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2008 so se prihodki iz poslovanja Kompasa d.d. v minulem letu zmanjšali za približno 18 odstotkov na 77,9 milijona evrov. V letnem poročilu je razkrito, da so stroški davčnega svetovanja Kompasa d.d. znašali 63.000 evrov. Na vprašanje, zakaj so tako visoki, so v Kompasu odgovorili, da ta podatek ne drži in da so za davčno svetovanje porabili le tretjino omenjene vsote.

Precejšnje težave skupine Kompasa v minulem letu so bile v največji meri posledica težav njegovega hrvaškega lastnika, podjetja Adriatica.net. Na skupščini delničarjev v lanskem decembru je bila sprejeta odločitev o dokapitalizaciji Kompasa v višini 15 milijonov evrov, ki se je junija letos uspešno končala.

V Skupini Kompas ocenjujejo, da je bilo poslovanje v prvih osmih mesecih letošnjega leta glede na gospodarsko razmere in razmere v podjetju uspešno. Koliko prihodkov iz poslovanja so dosegli, niso želeli razkriti, pojasnili pa so, da se je EBITDA (denarni tok iz poslovanja) povečal za 234 odstotkov. Obveznosti iz financiranja so se zmanjšale za pet milijonov evrov, medtem ko se je kapital družbe povečal za 2,6 milijona evrov.

sebastjan.morozov@dnevnik.si