Ravnatelj SNG Opere in baleta Ljubljana Mitja Brvar je prejšnji mesec povedal, da bi morali celotno prenovo Opere končati najkasneje aprila prihodnje leto, sicer jim bo v vodo padlo več načrtovanih projektov, kar bi jim po štirih letih prisilnega "nomadstva" povzročilo dodatno dolgoročno škodo.

Ministrstvo za kulturo je še pred dokončanjem obnovitvenih del začelo postopke pridobivanja uporabnega dovoljenja za obnovljeno operno hišo, toda za njegovo pridobitev bo moralo poplačati še en svoj kulturnovarstveni dolg. Stal jo bo približno 200.000 evrov, kar je le drobiž v primerjavi s 43 milijoni evrov, ki jih je ob še nedokončni finančni konstrukciji požrla dosedanja obnova ljubljanske Opere.

Zaradi poseka zaščitene rdečelistne bukve, ki je stala ob stari Operi in je bila napoti načrtovanemu prizidku obnovljene operne hiše, je namreč vlada v začetku leta 2006 izdala odločbo, v kateri je ministrstvu za kulturo naložila, da mora izvesti revitalizacijo ribnika v Tivoliju kot nujni izravnalni ukrep, ki ga je predlagala Mestna občina Ljubljana in je bil vključen v odlok o ureditvenem načrtu za območje Opere.

Ob vseh peripetijah, ki so spremljale obnovo Opere, pa je projekt revitalizacije in sanacije tivolskega ribnika, ki je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za obnovljeno Opero, obtičal na stranskem tiru.

Letos spomladi je kulturno ministrstvo poslalo okoljskemu ministrstvu pisno pobudo, da bi zaradi "neizvedljivosti revitalizacije tivolskega ribnika" opredelili nov izravnalni ukrep, usmerjen v ureditev Botaničnega vrta, kjer bi bilo ob letošnji gradnji novega rastlinjaka za tropske rastline smotrno hkrati obnoviti tudi povsem dotrajan stari rastlinjak. Takšno zamenjavo izravnalnega ukrepa je tudi javno predlagal ljubljanski župan Zoran Janković, kulturno ministrstvo je z njo soglašalo, ne pa tudi pristojne strokovne službe obeh ministrstev, ki so vztrajale, da se denar nameni za sanacijo tivolskega ribnika. Po nadaljnjem usklajevanju med pristojnima ministrstvoma, njunima zavodoma za varstvo narave in varstvo kulturne dediščine ter mestno občino pa so presenetljivo ugotovili, da je revitalizacija tivolskega ribnika izvedljiva, le projekt je treba malo spremeniti in dopolniti...

"Priprave za ureditev tivolskega ribnika kot nadomestilo za odstranitev rdečelistne bukve so stekle. Dogovorili smo se, da bo ta dela operativno vodila občina, ki je že tudi naročila dopolnitev projektne dokumentacije," so nam odgovorili z ministrstva za kulturo, ko smo vprašali, kdaj nameravajo izvesti naloženi izravnalni ukrep.

Načelnica mestnega oddelka za varstvo okolja Alenka Loose je povedala, da k prvotnemu projektu za revitalizacijo in sanacijo tivolskega ribnika leta 2006 niso dobili kulturnovarstvenega soglasja, nakar je tudi sicer neustrezen projekt obtičal na mrtvi točki. Letos poleti pa je ministrstvo za kulturo zaprosilo občino kot lastnico ribnika in pripravljalca dokumentacije za "modifikacijo" projekta tako, da bi zanj lahko pridobili vsa potrebna dovoljenja in ga nato tudi čim prej izvedli. Loosejeva je pojasnila, da je mogoče ribnik revitalizirati in sanirati le v zimskem času.