Na šolskem ministrstvu težavo poznajo: "Izvajalec varstva predšolskih otrok, ki ni vpisan v nobenega izmed registrov pri ministrstvu, opravlja svojo dejavnost na trgu kot storitev, pri čemer mu ni treba izkazati izpolnjevanja predpisanih pogojev, ki veljajo za preostale izvajalce, ki jih predvideva šolska zakonodaja."

Vrtcev, ki to v resnici niso, je po Sloveniji več. Na nas so se s pismom obrnili starši otrok, ki obiskujejo enega izmed njih, pogovarjali pa smo se tudi z nekdanjo vzgojiteljico. Njihove podatke hranimo v uredništvu. Vzgojiteljica je povedala, da je bilo otrok v vrtcu več, kot so obljubljali, prostori niso bili več kos vse večji gneči, opreme (stolčkov za hranjenje, posteljic) pa je zmanjkovalo. Vprašanja vzgojiteljic in staršev, kaj se dogaja, so ostala neodgovorjena. "Veliko staršev je zato otroke že izpisalo, pa tudi vzgojiteljice so si, ko so videle, da gre za laži, poiskale drugo delo," pravi sogovornica.

Starši v pismu opisujejo še druge zaplete. Cena programa je na primer zrasla skoraj na 300 evrov, plačujejo pa jo v dveh delih - kot plačilo programa in kot donacijo humanitarni ustanovi, ki se z varstvom otrok ne ukvarja. "Situacija se je iz tedna v teden slabšala. (...) Čez čas so nam prepovedali vstop v igralnico in katere koli prostore v vrtcu. Problemi, ki so se kopičili, so se kazali pri sami oskrbi otrok, (…) otroci niso bili pravočasno previti, niso bili preoblečeni in so bili zato mokri in umazani…"

Kako je takšno dogajanje ob strogih predpisih sploh mogoče, smo povprašali šolsko ministrstvo. "Zakonodaja na področju predšolske vzgoje določa, da dejavnost predšolske vzgoje, ki se izvaja kot javna služba oziroma po programu, ki ga določi ustanovitelj (na primer waldorfska pedagogika, montessori pedagogika), izvajajo javni in zasebni vrtci, lahko pa tudi zasebni vzgojitelji v obliki vzgojno-varstvene družine. Dejavnost dnevno varstvo otrok pa lahko izvaja samo fizična oseba, ki je registrirana kot s. p. in vpisana v register varuhov predšolskih otrok pri ministrstvu.

V praksi so se pokazale težave, pravijo na ministrstvu. Zaradi pomanjkanja prostora v vrtcih so se v zadnjem času kot izvajalci dejavnosti dnevnega varstva otrok pojavili tudi gospodarski subjekti, na primer d. o. o., ki so svojo dejavnost organizirali v obliki in na način, ki je povsem enak vrtcem. "V svojih prostorih zagotavljajo in izvajajo kontinuirano vsakodnevno varstvo otrokom oziroma istim skupinam otrok, zagotavljajo jim prehrano ter se staršem tudi sicer v svojih predstavitvah predstavljajo kot 'vrtci'." Ker pa veljavna pravna ureditev ne predpisuje obveznosti drugih gospodarskih subjektov k vpisu v katerega izmed obeh razvidov pri ministrstvu, izjema je le varuh predšolskih otrok, so ti subjekti povsem zunaj kakršne koli pravne regulative glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje varstva otrok, pojasnjujejo na ministrstvu. "Ni jim treba izkazati kadrovskih pogojev niti pogojev glede prostora in opreme." Tudi cena in plačilo sta v domeni subjektov.

Starši, ki se zaradi različnih vzrokov odločijo za takšno varstvo, pogosto ne vedo, da v resnici ne gre za vrtce, opozarjajo na ministrstvu. Zato pred odločitvijo o vključitvi otroka v varstvo svetujejo podroben pregled spletnih strani ministrstva. Na njih bodo našli podatke o kapacitetah vrtcev, prostih mestih oziroma čakalni dobi, seznam vseh javnih in zasebnih vrtcev, ki so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri ministrstvu (vsi v celoti izpolnjujejo predpisane pogoje glede kadrov, opreme in prostora), ter seznam varuhov predšolskih otrok, ki so vpisani v register varuhov in s tem je zanje izkazano izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter pogoja glede prostora, v katerem se opravlja storitev.