Novo mesto v zgodovini ni bilo vedno razdeljeno, ampak razgibano. Tudi "velika ločitev duhov" ni jasna brez razlage. Dolenjska je bila vedno verna, o tem pričajo vse njene korenine, ne nazadnje 415 cerkva (napačno 515, ker jih je bilo 110 med vojno in po vojni porušenih) in številni svetniški kandidati. Do proticerkvenosti je prišlo po vojni, res pa je, da je bilo Novo mesto že pred vojno precej liberalno, kot večina ostalih mest.

Andrej Glavan, novomeški škof