Zato bi rada pojasnila, kako je do projekta prišlo in kako smo ga izvedli.

Pri pripravi projekta smo sledili najbolj strogim merilom, ki pri podobnih projektih veljajo v evropskem časopisju. Od šole smo pridobili dovoljenje za izvedbo projekta, pri izvedbi projekta sta bila prisotna tako ravnatelj kot tudi učiteljica. Starši so podali pisna dovoljenja za sodelovanje otrok, vsi sodelujoči otroci so imeli tudi dovoljenje staršev, da se lahko objavi njihova fotografija.

Že na samem začetku smo ravnatelju in kasneje staršem posredovali vse podatke o projektu, kako ga nameravamo izvesti, kaj bomo otroke vprašali in tudi, da jih bomo fotografirali. Na tablo smo nalepili le fotografije županskih kandidatov in jih poimenovali le z imeni (brez priimkov). Pred začetkom projekta nismo pričakovali, da otroci osebno poznajo Zorana Jankoviča, ker nam ni bilo znano dejstvo, da je župan šolo obiskal na začetku šolskega leta. Glede na to, da smo najprej otroke zaprosili naj nam opišejo kakšne lastnosti mora imeti kapitan ladje, ki prevaža veliko ljudi in smo jih prosili le, da se izrečejo o tem, kateri od fotografiranih kandidatov bi bil dober kapitan/kapitanka, so očitki o politični manipulaciji otrok brez osnove.

Naša ideja za članek in projekt je nastala na osnovi zelo podobnega projekta, ki so ga pod enakimi pogoji izpeljali v časopisu Ruhr Nachrichten in je bil objavljen 28. marca 2009. Časopis je ugleden regionalni dnevnik, ki obstaja od leta 1875, njegova prodana naklada je trenutno 133.123 izvodov. Nemški primer , po katerem smo se zgledovali , so ugledni uredniki regionalnih časopisov v Nemčiji, ki so združeni v projekt Drehscheibe, navedli kot zgleden primer inovativne dobre prakse.

Pri nemškem časopisu je ideja za projekt nastala na osnovi raziskave, ki so jo leta 2008 izvedli na Univerzi v Lausanni s 681 otroci, v starosti med 5 in 13 let. Otroke, ki so najprej igrali računalniško igrico, ki je upodabljala pot Odiseja iz Troje na Itako, so zaprosili naj iz fotografij kandidatov izberejo tistega, ki bi bil po njihovem mnenju dober kapitan te ladje. Znanstveniki, ki so izvedli podoben test tudi na odraslih so iz teh poskusov potrdili tezo, da zunanja podoba kandidata odloča o njegovem volilnem uspehu.

Vesna Vaupotič

Urednica dopisništev in Ljubljane