Fakulteto za poslovne vede je ustanovil Katoliški inštitut - zdaj ga vodi dr. Robert Petkovšek -, tega pa Slovenska škofovska konferenca. Fakulteta bo zasebna, za njeno ustanovitev, program, akreditacijo, mednarodne povezave in vse ostalo pa so najbolj zaslužni dr. Slavka Kavčič, zaslužna profesorica in sestra pokojnega ljubljanskega nadškofa dr. Alojza Šuštarja, prvi direktor Katoliškega inštituta, škof dr. Anton Jamnik, ter prokurist Katoliškega inštituta mag. Andrej Naglič. Šolnina bo znašala 2400 evrov letno, študentje pa jo bodo lahko poravnali v desetih obrokih; če jo bodo plačali vnaprej, jim bo priznan 10-odstotni popust. V predavalnici bodo imeli pri roki vso potrebno literaturo, štiri računalnike in strokovno sodelavko, razpela, ki praviloma krasi predavalnice v katoliških (visoko)šolskih zavodih, pa včeraj nismo opazili. Poleg dr. Šturma bodo v 1. letniku predavali dr. Anton Cedilnik, Jernej Letnar Černič, dr. Ivan Štuhec, dr. Anton Jamnik, dr. Ervin Maurič in nekateri drugi.

Kot nam je povedal strokovni sodelavec FPV Tomaž Šimec, program FPV predstavlja dolgoročen odgovor Cerkve na problem krize vrednot v gospodarstvu. Študentje naj bi si v treh letih pridobili "celovito znanje s področja poslovnih ved in ekonomije", tako strokovno kot praktično, in se seznanili s "temeljnimi načeli pravnega reda in veščin komuniciranja z javnostjo". Sestavni del programa bodo tudi vsebine "celostnega humanizma", s poudarkom na etiki in družbeni odgovornosti poslovnega odločanja. Pripravljalci programa so namreč prepričani, da je "dobra poslovna odločitev le etična odločitev" in da je pri poslovnih odločitvah treba upoštevati "načelo enakosti vseh, na katere odločitev vpliva". Zaposljivost diplomantov FPV so po navedbah spletne strani Katoliškega inštituta pisno potrdili GZS in vrsta slovenskih podjetij. Tomaž Šimec nam je še povedal, da že pripravljajo programe za humanistično področje, socialno delo in matematiko z informatiko.

Dekan FPV dr. Lovro Šturm nam je včeraj po telefonu povedal, da se zelo veseli predavanj, ki bodo tudi v prihodnosti namenjena le omejenemu številu študentov, največ do 40. "To pomeni, da bomo lahko profesorji spoznali vse študente, spremljali njihov napredek in jim pomagali. S študenti bomo lahko delali kot na najboljših ameriških fakultetah," je bil optimističen dr. Šturm, ki v šolnini prav tako vidi svojevrstno prednost: "Študentje bodo dali vse od sebe, saj študij zanje ne bo brezplačen, profesorji pa se bomo še bolj potrudili, da ne bo odpadlo nobeno predavanje in da bodo ta kvalitetna." Posebno vrednost študija na FPV pa vidi v vrednotni usmeritvi, kajti "svobodno tržno gospodarstvo ne more delovati, če ni elementa etičnosti oziroma nadzornih mehanizmov, ki preprečujejo degeneracijo". FPV ima sklenjene dogovore o sodelovanju z vrsto univerz in visokih šol po svetu, med njimi z Oxfordom, Katoliško univerzo v Lyonu, Boston Collegeom in drugimi, zato smo dekana vprašali, ali bo brucem predaval tudi kdo od uglednih tujcev. Dr. Šturm nam je odgovoril, da se o tem še dogovarjajo, zanesljivo pa naj bi do obiska prišlo v tem študijskem letu.