Obvestila bi doslej moralo prejeti več kot dve tretjini lastnikov nepremičnin, Geodetska uprava RS (Gurs) pa računa, da jih bo velika večina prejela v ponedeljek ali torek, je povedal generalni direktor Gursa Aleš Seliškar.

Na geodetski upravi so doslej dobili precej klicev lastnikov nepremičnin. "To smo pričakovali, lastniki želijo dodatne informacije," pravi Seliškar, ki si sicer želi, da bi jim lastniki spremembe sporočali prek obrazcev in prek spletne aplikacije, ki pa bo začela delovati šele v ponedeljek.

Precej lastnikov po njegovih besedah ni bralo brošure in ne vedo, kako naj reagirajo na obvestilo. Največ vprašanj je sicer povezanih z lastništvom, pravi Seliškar, npr. da ima nekdo pripisanega solastnika ali je prejel obvestilo za nepremičnino, ki jo je že prodal. "To je največkrat povezano s tem, da zadeva ni bila urejena v zemljiški knjigi, nekatere napake pa so lahko nastale tudi v popisu nepremičnin - ali so bili sporočeni napačni podatki ali pa smo mi napačno povezali podatke o lastniku in stanovanju," je dejal.

Roki začnejo teči v ponedeljek

Zaenkrat še velja, da bodo zakonski roki, tudi za podajanje pripomb, začeli teči v ponedeljek. Kaže namreč, da pri obveščanju zaradi stavke ne bodo imeli prevelikih težav; s sindikatom so se namreč dogovorili, da bo obveščanje potekalo normalno. "Če pa naše pisarne na vseh lokacijah ne bodo normalno poslovale, bomo roke za tiste dneve podaljšali," zagotavlja Seliškar.

Gurs na svoji spletni strani vsak dan objavi seznam geodetskih pisarn, kjer je zagotovljeno poslovanje s strankami za namene obveščanja o vrednosti nepremičnin. Razgrnitev modelov vrednotenja po občinah bo tako predvidoma trajala do 17. novembra, lastniki pa bodo lahko pripombe prek spleta podali do 25. novembra. Na pripombe po pošti bodo na Gursu počakali še do 29. novembra.

Uredite napačne podatke o lastništvu

Pripombe bo mogoče podati z obrazci po pošti ali prek spletne aplikacije, v katero se bo lastnik prijavil s kodo, ki jo bo prejel v obvestilu, in enotno matično številko občana oz. matično številko podjetja.

Na spletu so tudi aplikacije za spremembo podatkov o nepremičnini in za oddajo pripombe na vrednost. Na Gursu svetujejo, naj lastniki naprej uredijo morebitne napačne podatke o lastništvu in sami nepremičnini (ti popravki se bodo v evidenci odrazili predvidoma naslednji dan in lahko že vplivajo na vrednost), nato pa podajo pripombo na ocenjeno vrednost.