Rotar, ki je kot redni profesor na FHŠ zaposlen za nedoločen čas, je namreč pred dnevi dobil pisno opozorilo dekanje Vesne Mikolič, v katerem ta ugotavlja, da je Rotar s pozivanjem k podpisu peticije Rešimo univerzo ter s svojim nastopom ob javni predstavitvi programov FHŠ kršil zakon o delovnih razmerjih v smislu škodljivega ravnanja za delodajalca. V opozorilu Mikoličeva pojasnjuje, da je ponovno kršitev obveznosti iz delovnega razmerja v naslednjem letu dni lahko "utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi krivdnega razloga".

Z opozorilom, ki ga je v imenu šolskega sindikata Sviz na današnji novinarski konferenci kot kršitev svobode govora obsodil tudi glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj, je vodstvo fakultete po Rotarjevih besedah odkrilo način za podaljšanje življenja členu kazenskega zakonika SFRJ, ki govori o verbalnem deliktu.

Na kadrovske "čistke" in odstranjevanje kritičnih kadrov, ki imajo sedaj za posledico padec kakovosti študija na koprski humanistiki, sta opozorila tudi podiplomski študent Anej Korsika in predsednik študentskega sveta FHŠ Martin Krauser.

Dodaten razlog za zaskrbljenost po mnenju Igorja Žagarja, ki je bil po lastnih besedah tudi sam odstranjen s koprske fakultete, predstavlja pismo podpore dekanov ljubljanske in mariborske filozofske fakultete Valentina Bucika in Marka Jesenška vodstvu FHŠ. Omenjenih dekanov ne skrbi množično odpuščanje, ampak ugled visokošolske ustanove, je kritičen Žagar. Kot dodaja, pa so v Kopru hkrati z odpuščanjem ustanovili nov študijski program "za potrebe prve rektorice Univerze na Primorskem".

Predavatelja na ljubljanski Filozofski fakulteti Dean Komel in Marko Marinčič sta dogajanje v Kopru postavila v širši kontekst vdora ekonomske logike in padanja kakovosti visokega šolstva. Tako se Komel boji, da se nadaljuje destrukcija visokega šolstva, ki avtonomijo univerze razume zgolj kot avtonomijo ustanove.

Marinčič pa je bil zlasti kritičen do glavarinskega financiranja, ki po njegovem povzroča znižanje kriterijev zaradi večjega vpisa in prepustnosti v višje letnike. Ministrstvo v osnutku nacionalnega programa visokega šolstva predvideva odpravo tovrstnega financiranja, kar Marinčič pozdravlja, vendar dekani temu nasprotujejo.

S Fakultete za humanistične študije so v izjavi za javnost sporočili, da "razlog za prekinitev pogodb s sedmimi pedagoškimi sodelavci ni v njihovi kritičnosti, temveč v odzivanju fakultete na nove okoliščine, pri čemer je fakulteta iskala rešitev, s katero je zavarovala ekonomsko in socialno varnost čim večjega števila zaposlenih".

Ob tem dodajajo, da bodo tudi v prihodnje varovali osebne podatke svojih zaposlenih in nekdanjih zaposlenih, zato dokazov za neprimerno ravnanje svojih zaposlenih ali napade na njihovo osebno integriteto ne bodo javno razkrivali.