Rehn je k podpori predlogom komisije pozval pred srečanjem finančnih ministrov Evropske unije, ki se danes sestajajo v okviru posebne skupine za izboljšanje gospodarskega upravljanja pod vodstvom predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya. Slovenski član te skupine je sicer minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari, ki se današnjega srečanja ne udeležuje.

Evropska komisija bo v sredo predvidoma predlagala sankcije v višini 0,2 odstotka bruto domačega proizvoda za države s prekomernim javnofinančnim primanjkljajem in javnim dolgom. Te naj bi bile uveljavljene avtomatsko, razen če bi bila proti kvalificirana večina držav članic. Poleg tega naj bi komisija predlagala sankcije v višini 0,1 odstotka BDP za države, ki izgubljajo konkurenčnost.

Te predloge najodločneje podpira Nemčija. Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je nedavno v pismu celo vnovič pozval k sankcijam v obliki zamrznitve evropskih sredstev, prav tako v Berlinu naj še ne bi opustili zamisli o kaznovanju z zamrznitvijo glasovalnih pravic. Po drugi strani pa Francija, Španija in Italija niso preveč navdušene nad strogimi ukrepi, tako da se danes obeta živahna razprava o tem.

Predvidene predloge Evropske komisije je ob prihodu na današnje srečanje podprl tudi luksemburški finančni minister Luc Frieden, ki je menil, da države članice potrebujejo učinkovite sankcije, saj sicer ne bodo dosegle cilja, ki so si ga zastavile: spoštovanja pakta stabilnosti in rasti. Tiste države, ki imajo prevelike javnofinančne primanjkljaje in javne dolgove, bi po njegovem mnenju morale okrepiti prizadevanja za njihovo zmanjšanje.

Na vprašanje, kakšna je sploh dodana vrednost dela Van Rompuyeve skupine, če je komisija že pripravila predloge, pa je Frieden odgovoril, da bo komisija pozorno poslušala mnenja skupine in jih tudi upoštevala, saj bodo tako njeni predlogi hitreje uveljavljeni. V Bruslju so sicer vse glasnejše govorice o tekmovanju predsednika komisije Joseja Manuela Barrosa in Van Rompuya za pozornost pri ukrepanju na finančnem in gospodarskem področju.

Komisar Rehn se je sicer danes ob prihodu na srečanje skupine zahvalil Van Rompuyu za usmerjanje dela te skupine, ki je po komisarjevem mnenju pomembno za spodbujanje razprave in, kot upa, tudi za dokončne odločitve na podlagi predlogov komisije, ki morajo temeljiti na dveh načelih: sankcije morajo biti napol avtomatske in dovolj zgodnje. Van Rompuyeva skupina sicer na prejšnjem srečanju ni bila enotna glede sankcij.

O predlogih Nemčije glede kaznovanja z zamrznitvijo evropskih sredstev in glasovalnih pravic pa je Rehn danes dejal, da je hvaležen za nemško podporo, a da predlogi komisije temeljijo na možnostih, ki jih ponuja sedanja pogodba. Vse ostalo, kar bi zahtevalo spremembe težko dogovorjene Lizbonske pogodbe, pa je po njegovih besedah v rokah držav članic.

Po srečanju Van Rompuyeve skupine tudi nocoj ne bo novinarske konference.