Na svetu je sicer več kot polovica žensk, vendar pa je njihovo zastopstvo v podjetništvu še vedno skromno. Neizkoriščen podjetniški potencial tako med drugim predstavljajo tudi Slovenke. Po deležu podjetnic Slovenija sodi med države EU z najmanj podjetnicami, in čeprav je pred leti slovensko žensko podjetništvo vodilo vsaj med balkanskimi državami, so jo zdaj skoraj vse že prehitele.

Tiste, ki pa se vendarle odločajo za podjetniško pot, izbirajo predvsem "ženske" dejavnosti, kot je frizerska. Več kot polovica žensk zastopa še področja tekstilstva, čiščenja, kozmetike, optike, živilstva in gostinstva ter zlatarstva, cvetličarstva in vrtnarstva, medtem ko v "tipično moških" panogah ženske predstavljajo manj kot četrtino podjetnikov.

Po rezultatih raziskave GEM (Global Entrepreneurship Monitor) razlog za tako nizko udeležbo Slovenk v podjetništvu tiči v njihovi bojazni po neuspehu, prav tako pa jih zelo malo verjame, da imajo za podjetništvo dovolj znanja, veščin in izkušenj.

Najlažje je bilo začeti v 90. letih

Slovenke so se za podjetniško pot v največji meri odločale v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko smo bili v obdobju tranzicije in prestrukturiranja gospodarstva. Takrat se je v svet podjetništva podala tudi izkušena podjetnica Tatjana Fink, direktorica podjetja Trimo, ki je takrat prav tako doživljalo intenzivno prestrukturiranje. "Že od začetka sem veliko komunicirala z različnimi ljudmi znotraj in zunaj podjetja. To so bili ljudje različnih poklicev, starosti in nivojev. Od vseh sem se veliko naučila. Vsi so bili tudi pripravljeni sodelovati in mi pomagati," se prvih korakov na uspešni podjetniški poti spominja Finkova, ki izstopa tudi po tem, da je na čelu podjetja, ki po definiciji spada v skupino moških branž.

A kot pravi, s tem ni imela nikoli težav. Tudi sicer v prihodnost slovenskega ženskega podjetništva zre z optimizmom. "V Sloveniji je že veliko žensk na vodilnih položajih, več sicer v manjših kot velikih podjetjih, vendar se odstotek vključenosti žensk v poslovnem svetu povečuje," pravi Tatjana Fink, hkrati pa ženskam, ki razmišljajo o takšni karieri, polaga na dušo, da podjetništvo zahteva vsega človeka.

Mladi razbijajo stereotip, da so moški boljši podjetniki

Svež veter v podjetništvo vpeljujejo nove generacije. Ena od podjetnic mlade generacije Mija Lorbek, direktorica podjetja Uniki, pravi, da sta jo v podjetništvo vlekla želja in izziv po izboljšanju interakcije med človekom in računalnikom, o specifiki podjetništva za ženske pa pri tem sploh ni razmišljala. "Nikoli nisem niti pomislila, da bi bila to lahko ovira na moji podjetniški poti, ko pa sem se velikokrat znašla kot edina ženska na poslovnih srečanjih, sem postala bolj pozorna na stvari, kot so prej bizarna vprašanja, na primer ali obleči krilo ali hlače. Opažala sem tudi, da se ljudje za poslovne dogovore velikokrat nezavedno obrnejo na moške kolege. To je sicer bolj prisotno pri starejših generacijah podjetnikov, mlajši so že povsem drugačni," je dejala Lorbkova, ki meni, da je pri nas še vedno premalo ženskih podjetnic, predvsem v določenih panogah.

"V panogah, kot sta marketing ali moda, so na vodilnih položajih običajno ženske, medtem ko je v IT ali gradbeništvu to bolj redkost," pravi Lorbkova in nadaljuje, da po njenem mnenju utemeljenih razlogov za manjše sposobnosti žensk v podjetništvu ni, temveč bi kot razlog prej navedla neustaljeno prakso in pomanjkanje zgledov za identifikacijo. "Najboljša spodbuda ženskam v podjetništvu so že uspešne podjetnice. Tudi mene so opogumljale ženske v IT, na primer Marissa Mayer iz Googla. Pomembno je tudi, da se zavedajo, da se jim za vodenje podjetja ni treba spremeniti v moškega, oblečenega v ženski poslovni kostim," meni direktorica, ki je imela pri ustanavljanju podjetja in imenovanju za vodjo tudi moško konkurenco.

"Dogovorili smo se glede na prejšnje delovne in vodstvene izkušnje, tako da pri odločitvi o direktorju ni bilo dileme. Sodelavca ni to niti malo zmotilo, saj sta oba pripadnika mlajše enakopravne generacije in precej razgledana," je na vprašanje, kako so se dogovarjali o vodilnem položaju, odgovorila Lorbkova.