Valjavec je z zagovorniki prepričal NAK, da UCI glede na spremembe v biološkem potnem listu nima trdne osnove. Odločitev UCI je po svoje pričakovana. Več kot desetmilijonski proračun za boj proti dopingu je na tehtnici. Valjavec je komisiji NAK dokazal, da ima biološki potni list pomanjkljivosti in to bi v prihodnje lahko imelo širše posledice. UCI pa si glede na bogat proračun lahko privošči dokazovanje nasprotnega tudi pred CAS. Valjavec je že ob oprostitvi sumov dejal, da imajo tako trdne argumente, da se odločitve CAS ne boji. Odločitev NAK zagotovo ni bilo darilo Valjavcu. Dobro vedo, da bi v primeru poraza pred CAS nosili tudi vse finančne posledice. Valjavec seveda lahko dirka.