Kot so danes sporočili iz združenja, ostro nasprotujejo neprimernim in škodljivim dejanjem poslovodstva, pri čemer opozarjajo, da morajo svoj del odgovornosti za nastale razmere prevzeti tudi bančni sistem in nadzorniki. V vseh medijsko izpostavljenih primerih sta namreč po oceni združenja odpovedala tudi ta dva elementa.

Hkrati združenje poziva pristojne preiskovalne organe in za to ustanovljene državne institucije, da se v primerih suma kršitev gospodarske zakonodaje odzove hitro, strokovno in neodvisno. "Nerazjasnjeni dvomi o ravnanjih posameznih vodilnih oseb povečujejo tako agonijo vseh vpletenih podjetij kot srd javnosti, kar povzroča veliko škodo celotnemu slovenskemu gospodarstvu in menedžerjem, ki svoje delo opravljajo več kot korektno," so poudarili.

"Dejanja menedžerjev, ki ogrožajo uspešno poslovanje družb, ki jih vodijo, ne izplačujejo plač in prispevkov zaposlenim, prekomerno zadolžujejo podjetja, ne poravnavajo dolgov do dobaviteljev in drugih upnikov, s čimer ogrožajo tudi njihovo poslovanje, so neposlovna in nesprejemljiva," so izpostavili. Po oceni združenja taka ravnanja ogrožajo normalno poslovanje pravnih oseb, povezanih s podjetjem, in številne družine.

Čeprav do takih dejanj po njihovih navedbah prihaja povsod po svetu, pa je največji problem Slovenije v tem, da so se za zdaj še domnevne nepravilnosti v Sloveniji dogajale v velikih gospodarskih sistemih, kar ima velik vpliv na destabiliziranje večjega dela gospodarstva in družbe ter ustvarja nevarnost učinka domin.

Upravni odbor Združenja Manager je sicer na septembrski seji sprejel prenovljen kodeks etike združenja in obenem potrdil že večkrat javno izraženo stališče, da nasprotuje potezam posameznih vodilnih oseb, ki niso v skladu s kodeksom.